Malene Friis Andersen

Forsker og konsulent

Malene Friis Andersen, uddannet Cand.Psych. og Ph.d. har de seneste 10 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær som konsulent i danske og internationale organisationer og som forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Malene er en meget efterspurgt oplægsholder og procesfacilitator i ledelsesgrupper, afdelinger, blandt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ved større forandringsprocesser i organisationer.

Malenes delte arbejdsliv som både forsker, konsulent samt oplægsholder giver hende en unik mulighed for altid at inddrage og medtænke den nyeste forskning i sin opgaveløsning. Hun er forfatter til flere bøger til ledere og arbejdsmiljøprofessionelle samt til en række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Malene bliver også ofte brugt som ekspert i medier og tænketanke.

Hendes perspektiv på arbejdsorganisering, samarbejdsprocesser samt stress og well-being er kritisk, men handlingsanvisende. Hvad end hun gennemfører intense processer for mindre ledelsesgrupper eller holder oplæg for 500 deltagere, sætter hendes engagement, viden og formidlingsevner sine spor hos deltagerne og motiverer til handling.

Malene er ved siden af forskningen selvstændig konsulent i eget firma men samarbejder med LEAD på en række centrale og strategiske områder.