Søren Bruun Eriksen

Customer Satisfaction & Quality Director

 

Schneider Nordic Baltic

Søren Eriksen er Produktionsingeniør fra Odense Teknikum og har i forskellige stillinger (logistikmedarbejder, projektmedarbejder,  produktionschef, fabrikschef, teknisk chef, projektchef, administrerende direktør og funktionsdirektør) bidraget til udviklingen i selskaberne: Danfoss Drives, Lauritz Knudsen, Hovmand og Schneider Nordic Baltic.

Søren Eriksen var en af drivkræfterne i Lauritz Knudsens omfattende industriprojekt, hvor eksisterende fabrikker i Ballerup og Sorø blev lukket til fordel for en nybygget Lean baseret og højautomatiseret fabrik i Ringsted.

Som et led i arbejdet med disse projekttunge aktiviteter gennemførte Søren Bruun Eriksen en professionalisering af projektarbejdsformen via etablering af en projektorganisation, implementering af en fælles projektmodel, projektleder uddannelse samt certificering og træning.

Søren Eriksen er af Dansk Projekt Forening/IPMA certificeret Senior Project Manager level B.

www.schneider-electric.com .