Mette Jacobsen

Bibliotekar

Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek

Mette Jacobsen skriver om ansættelsesforhold og aflønning. Hun har fungeret som tillidsrepræsentant for bibliotekarerne på sin arbejdsplads. Ydermere har hun været næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget på Landbohøjskolen.

Mette har på den måde opnået en del erfaring med emner inden for ansættelsesforholdet.