Julie Kronstrøm Carton

Julie Kronstrøm Carton er fremtidsforsker og projektleder ved IFF, med faglige kompetencer inden for det sociologiske felt især. Hun beskæftiger sig primært med temaer inden for uddannelse og arbejdsmarkedet så som unge, fremtidens uddannelse og kompetencer, HR, fremtidens medarbejdere og arbejdsliv. Blandt specifikke emner, som Julie arbejder med, kan nævnes organisatoriske samarbejdsformer og vidensarbejde i et globalt perspektiv.