Bente Elkjær

Professor

Bente Elkjær er professor i læringsteori med særlig fokus på læring i organisationer og arbejdsliv ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet og medlem af forskningsprogrammet Learning, Innovation and Sustainability in Organizations (LISO).
Bente forsker i 'krydsfeltet' mellem uddannelses - og organisationsforskning og er optaget af, hvordan virksomheder og mennesker 'producerer' viden, og hvordan viden kan deles gennem organisering af arbejde og ledelse samt gennem læring.
Hun er international program koordinator for DPU's internationale Masteruddannelse i Lifelong Learning, Policy and Management, og hun er engageret i instituttets Bachelor og Kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab, hvor hun koordinerer undervisning, underviser og vejleder studerende.