Stephanie Bäckström

http://lead.eu/wp-content/uploads/2013/08/Stephanie.jpg

Partner

Stephanie Bäckström er ansvarlig for LEAD Ledelsesevaluering og arbejder derudover med organisationsudvikling, proceskonsultation, coaching og kreativitetsledelse ift. Leadership Pipeline, hvor hun har erfaring med og dyb indsigt i Leadership Pipelineteorien anvendt i praksis. Stephanie har tidligere arbejdet i forskellige konsulenthuse og er bl.a. stifter af Center for Coaching ved Aalborg Universitet.

Som projektleder på skræddersyede ledelsesevalueringer og 3-i-1 målinger i en række store danske organisationer, har hun bred erfaring på evalueringsområdet. Her sørger Stephanie for, at der måles på dét organisationen har brug for samtidig med, at det tager hensyn til forskellige ledelsesniveauer og organisationsopbygninger. Det er vigtigt for Stephanie at tage højde for og integrere nyeste forskning i sit erhvervspsykologiske arbejde samt være med til at skabe ny viden igennem aktionsforskning.

Stephanie har en stor interesse for kreativitet og muligheden for  at skabe et stabilt kreativt klima i organisationer igennem motivation og ledelse af kreativitet. Stephanie fremstår selv kreativ og nærværende i sin formidling og proceskonsultation.