Artikler


Lars Bøgh Olsen, Camilla Valbak-Andersen

Slip styringen uden at miste grebet

Ledelse i sig selv er ikke raketvidenskab. Det drejer sig om at maksimere udbyttet af den indsats, man gør, uden at ødelægge mulighederne for at løse morgendagens opgave. Især det sidste kan ind imellem udfordre ledere, som i iveren efter at skabe resultater, splitter alt andet ad. Smadrer økonomien. Stresser medarbejderne til døde. Bryder loven. Brænder sig selv ud. Artiklen er et udtryk for det samarbejde, der finder sted i Teknik og Miljø, Hjørring og Aalborg Universitet i form af et aktionsforskningsprojekt om ledelsesudvikling i forvaltningen.

Henrik Holt Larsen

Nøglen til kvalitetsreformen er god ledelse

Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School.

Hvordan social kapital får organisationer til at fungere

Det synes indlysende: Vi skal rose medarbejdere, som bidrager til organisationen. Vi bør inddrage medarbejderne i beslutninger om at øge deres engagement i virksomheden. Men denne og andre basale færdigheder bliver alt for ofte ignoreret i mange virksomheder.

Kresten Jessen, Olav Jessen

Jagten på den rigtige medarbejder – på den rigtige måde

I kampen om at rekruttere og fastholde de dygtigste og mest loayle medarbejdere vinder selektionsværktøjer som personlighedstests og intelligenstests stadig større udbredelse. Men hvem vælger, hvilket selektionsværktøj virksomheden skal bruge, og hvilke signaler sender dette valg ud- og indadtil?

Poula Helth

Læring i praksis kræver ledelse - fra individuel kompetenceudvikling til praksislæring

Denne artikel sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan få en positiv effekt i praksis. Det sker først og fremmest ved, at virksomheders ledelse prioriterer praksislæring som en vigtig opgave. Der er kommet stor efterspørgsel på nye kompetencer, men hvis de nye kompetencer forbliver indkapslet hos den enkelte leder efter endt efteruddannelse, er kompetencerne ikke meget værd for virksomheden. Derfor skal ledere tage ansvar for at bryde gamle vaner og inddrage de nye, lærte teknikker i hverdagen, mener artiklens forfatter.

Rikke Kristine Nielsen

Få succes med din virksomhedssammenlægning

Ifølge den amerikanske ledelsesprofessor Anthony Buono giver mellem en tredjedel og halvdelen af alle fusioner ikke det ønskede resultat, hvilket skyldes såkaldte ”fusionsdilemmaer.” Hvilke faldgruber er det ledelsen står overfor i et sammenlægningsforløb? Og hvad kan ledelsen være særligt opmærksom på for at undgå at ”gå i fælden”?

Jan Struwe Poulsen

Resultatløn - og ledelse

Det er en stor ledelsesmæssig udfordring at arbejde med resultatløn. Det stiller krav til lederen om at tydeliggøre, hvad der prioriteres år for år, idet alt jo ikke kan give resultatløn, men at det kun bruges i forhold til at nå opfyldelse af bestemte mål.

Peter Sass Hansen-Skovmoes

Tværorganisatoriske ledernetværk

Netværksgrupperne er et professionelt dialog- og sparringsforum, hvor ledere lærer af ledere, gennem refleksioner over dagligdagens konkrete problemer og udfordringer.

Thomas Dinesen

Trivsel og opmærksomhed begrænser sygefravær

Personalets trivsel og den kollegiale kultur på arbejdspladsen har stor indflydelse på sygefraværet, mener forstanderne fra tre københavnske plejehjem, hvor man blandt andet offentliggør fraværsstatistikker for at sætte fokus på problemet.

Lægeformand: Læger blokerer for fornyelse på sygehusene

Lægernes mentalitet er den største barriere for at forvandle sygehusene til moderne organisationer - Det mener formanden for Yngre Læger, Erik Jylling. Han kritiserer lægerne for at modarbejde forandringer og klynge sig til erhvervede rettigheder.

Steen Navrbjerg

Lederrollen i det offentlige - fra faglig ledelse til ledelse som fag i skoleverdenen

Lederrollen i det offentlige er under stor forandring i disse år. Overordnet bevæger sektoren sig fra regelstyring til rammestyring. Det betyder, at love, overenskomster, rammeaftaler, regler etc. i stigende grad er rammer, hvor der tidligere var tale om regler.

Anje Schmidt

Fra fornuftsægteskab til kærlighedsforhold - Om selvledelse

Kreativitet og selvbestemmelse for medarbejderne skal i dag gå hånd i hånd med ens rammesætning og lige rettigheder for interessenter udefra. At finde den optimale balance her er en væsentlig ledelsesmæssig udfordring.

Tom Christensen, Lone Thomsen Ørtoft

Værdigrundlag, måling og kompetenceudvikling

To konsulenter giver – ud fra konsulenterfaring i kommunerne – deres bud på konkrete metoder og værktøjer til, hvordan kompetenceudvikling kan tage udgangspunkt i organisationens værdigrundlag.

Henrik Holt Larsen

Når produktionsapparatet består af mennesker

Opgaverne i Staten er netop placeret dér, fordi de er for vigtige, følsomme og konsekvensfyldte til at blive lagt i den private sektor. Den "produktion", der foregår - fx sagsbehandling, lovgivning, analysearbejde, borgerbetjening - er immateriel. Læs her om offentlig ledelse, som i bund og grund er videnledelse, og dens særlige udfordringer.

Henrik Holt Larsen

Hvad en strejke viser

Den aktuelle konflikt blotlægger arbejdsmarkedets nervebaner med samme præcision, som når man på en knitrende klar forårsmorgen flyver hen over et varieret landskab. Her er nogle af de mest markante træk ved det spændende landskab.