Tematekst

Coaching er overordnet set en strategi, der har til formål at omdanne de skjulte potentialer hos den, der coaches, til aktive ressourcer. En organisations virkelighed er i dag så kompleks, at det ikke er muligt på forhånd at angive instrukser til håndtering af alle situationer. Læs her, hvordan coaching kan fungere som hjælp til selvhjælp og som bidrag til selvregulering.