Tematekst

Følelsesmæssig intelligens er et begreb, som sammenfatter en række emotionelle evner, heriblandt selvbevidsthed, selvbeherskelse og indlevelsesevne. "Intelligens" skal dog her ikke forstås som noget medfødt i streng forstand - emotionel intelligens kan (til en hvis grad) læres. Læs her for at få et overblik over den følelsesmæssige intelligens' rolle i forhold til ledelse og organisatorisk udvikling.