Tematekst

En overbliksdannede interrail-rejse for den interesserede læser med stop ved læringsbegrebets mange forskellige facetter – fx e-learning, narrativ, historiefortællende læring, lærende organisationer, socialkonstruktionisme og de klassiske læringsforståelser.