Cases


Dorthe la Cour

Når arbejdsgange bliver for tunge

Mange gange rekrutteres eller omorganiseres der uden en tilbundsgående analyse af, hvilke opgaver, der er de primære, og hvilke særlige kvalifikationer det kræver.

Tina Lund

Ledere mobbes også

Når man taler mobning på arbejdspladsen, forbinder man det ofte med overordnede, der mobber underordnede. Det modsatte finder dog også sted.

Rikke Kristine Nielsen

Den værdibaserede skole

Set i bakspejlet kan man sige, at det hele startede med udarbejdelsen af en præsentationsbrochure. Eller måske startede det endnu tidligere, da et nyt ledelsesteam ønskede at gennemføre forandringer?

Tina Lund

Når forandringen er teamdannelse

Det kan være en et stort skridt for en leder at gennemgå et længere forløb med lederudvikling og derefter indtræde i en ny lederrolle som led i omfattende strukturændringer på arbejdspladsen. Ikke alene skal man finde sig til rette med sin egen nye rolle, men også tackle medarbejdernes nye roller.

Karsten Auerbach

Visuelle metoder i fusionsprocesser

Kultur er et abstrakt begreb. I en fusion handler det om møde mellem to forskellige grupper medarbejdere med hver deres vaner, værdier, spilleregler, billeder af fremtiden og forestillinger om rigtigt og forkert. Visuelle metoder går kort sagt ud på at sætte ord på billeder og billeder på ord for at få disse forestillinger ud af hovedet og ned på papir.

Jens Øjvind Nielsen

Projekteffektivitet i KMD med PRINCE2

KMD forestod i forbindelse med strukturreformen et af danmarkshistoriens største IT-projekter, hvor 271 kommuner blev til 98. I den forbindelse spillede PRINCE2-modellen en vigtig rolle som grundlag for samarbejdet mellem KMD og kommunerne. I dette interview tager projektchef i KMD, Allan Børger, os med i maskinrummet, som til tider må have været usædvanligt hedt.

Torben Heikel Vinther

Afviklingssamtaler giver nyttig viden

På Roskilde Amtssygehus i Køge har man længe afholdt afviklingssamtaler for fratrædende medarbejdere. På den måde kommer nyttig viden på bordet, og samarbejdet afsluttes på en god måde. Både den faglige videndeling og personaleledelsen styrkes ved disse samtaler, og i dag er afviklingssamtalerne blevet en naturlig del af ledernes arbejde.

Tina Lund

Mindre stress og større arbejdsglæde gennem ny samarbejdsmetode

Mange arbejdspladser er plaget af stress og problemer med at få arbejdsdagen til at hænge sammen. Dette har konsekvenser for medarbejdernes velvære og arbejdsglæde og arbejdspladsen som helhed.

Tina Lund

I Høje-Taastrup Kommune vurderer man ledere

Kan man tage pulsen på ledere i en hel kommune ad gangen og samtidig føre det ned på mikroniveau, så hver enkelt medarbejder og leder føler, at det også berører dem og deres hverdag? Kan man dermed skabe grobund for en bedre dialog mellem ledere og medarbejdere?

Anje Schmidt

Fra medarbejder til medleder - indførelse af selv- og medledelse som ledelseskultur

På Institut for Ledelse, Filosofi og Politik (LPF) på Handelshøjskolen i København er det en del af visionen at skabe en ledelseskultur, hvor alle medarbejdere påtager sig et medansvar for ledelsesopgaven. Denne case giver indblik i resultaterne af en intern undersøgelse af fundamentet for selvledelse blandt instituttets administrative medarbejdere og forskere.

Rikke Kristine Nielsen, Torben Heikel Vinther

Strategien ind i dagligdagen

Denne case giver et indblik i det konkrete arbejde med strategiformulering samt forankring og implementering af en udviklingsstrategi hos ledere og medarbejdere på alle niveauer. En udviklingsstrategi kan styre en organisation i en bestemt retning, men strategiens værdi afhænger af, i hvor høj grad den også er handlinganvisende for den enkelte medarbejder.

Lars Bøgh Olsen

Administrator eller filosof? – lederrollen til afdækning

Som leder kan man opleve at skulle udfylde en række forskellige roller. Fra mæglerrollen i en konflikt til forhandlerrollen ved en løndiskussion; fra gruppelederrollen i et team til administratorrollen når ressourcerne skal styres.

Tom Christensen

Den etiske læreproces i Solbjerg Kommune

Et etisk regnskab er resultatet af en længerevarende proces, der udfordrer medarbejderes og kunders syn på organisationen. Inddragelse af alle involverede interessenter giver processen en særlig styrke. I denne case ses der nærmere på den etiske læreproces, værdiudvikling og -måling via det etiske regnskab.

Mette Jacobsen

Sygefraværsaftalen på KVL - et aktivt redskab

For mange virksomheder og institutioners vedkommende dukkede der problemer op vedrørende sygefravær, da 120-sygedagsreglen blev opsagt ved overenskomstforhandlingerne i 1999. I stedet kom lokale aftaler nu på banen på de enkelte arbejdspladser.