Tematekst

Mangfoldighedsledelse er en offensiv strategi, som forsøger at komme ud over den blotte tilpasning til politiske krav om ligestilling og lige behandling mellem kvinder og mænd, raske og handicappede, hetero- og homoseksuelle, og forskellige etniciteter. Læs her om principperne bag - og udfordringerne for - mangfoldighedsledelse.