Tematekst

For det meste er kulturen noget, som alle er underlagt, men ingen har styr over. Ikke desto mindre er ledelsen i en privilegeret situation til at påvirke kulturen i organisationen. Både fordi ledelsen er synlig og fordi den besidder formel autoritet, medvirker ledelsens handlinger i særlig grad til at forme organisationskulturen igennem eksemplets magt.