Værktøjer


Lill Nielsen

Råd til implementering og forankring af strategier

Det er muligvis "trendy" med en udviklingsstrategi - men man skal ikke bare lave en strategi, fordi det ser godt ud. For nybegynderen, der for første gang skal formulere en sammenhængende personalestrategi, gælder det om at gå frem i overskuelige skridt, hvilket dette værktøj har til hensigt at hjælpe med.

Sanina Kürstein

Sæt selvledelse på dagsordenen. Et værktøj til selvledere - og deres ledere

Dette er et grundværktøj for ledere, der leder medarbejdere med stor frihed i hverdagen. Det er også et værktøj, medarbejdere med stor specialiseret viden og vide rammer for arbejdet kan bruge til at lede sig selv. Værktøjet er særligt relevant på arbejdspladser, hvor selvledelse ikke tidligere har været italesat som vilkår og som organisationsform. Her vil man kunne opnå bedre trivsel og forretningsmæssige resultater.

Finn Kramer

Ligestilling og ligeværd på din arbejdsplads - et spørgeskema

Dette spørgeskema kan bruges til at vinde overblik over medarbejdernes egne vurderinger af de forhold, som spiller ind i forhold til ligestilling og ligeværd på arbejdspladsen. Hvis kvinder og mænd på arbejdspladsen vurderer ligestillingen forskelligt – hvad er da grundlaget for denne forskel? Er det muligt for begge køn at udfolde deres potentialer på arbejdspladsen?

Jan Struwe Poulsen

Skema til funktionsløn

Skemaet udarbejdes i samarbejde mellem chef og ledere og fungerer som en vejledende lønpolitik for aflønning af den enkelte personalegruppe – i dette eksempel HK.