Tematekst

Situationsbestemt ledelse (SL) handler om at udøve en fleksibel form for ledelse. Tanken er, at man som leder i begyndelsen af et forløb instruerer sin medarbejder og dernæst træner ham, hvorefter man gradvist kan slippe kontrollen og - med behørig støtte - til sidst uddelegere arbejdsopgaverne fuldt ud. Læs her videre om de fire ledelsesstile og forskellige SL-modeller.