Tematekst

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, der søger at give plads til selvstyrende, fleksible og ansvarlige medarbejdere, der udvikler sig og trives på jobbet ved at skabe en fælles vision, et fælles værdigrundlag at arbejde udfra. Læs mere her om værdibaseret ledelse som en måde at skabe et effektivt samspil i organisationen.