Tematekst

At anvende konsulenter betyder ikke, at ledelsen kan fraskrive sig det ledelsesmæssige ansvar. Det er i sig selv et vigtigt at ansvarsområde at tage stilling til, hvornår en konsulentydelse er tiltrængt, hvad virksomheden ønsker at opnå ved at bruge denne ydelse, og hvordan samarbejdet skal foregå og evalueres.