Tematekst

Grænsefladen mellem virksomheden og dens omverden er blevet mere flydende, og den traditionelle opdeling i intern og ekstern kommunikation er blevet svær at opretholde. Kommunikationsstrømmene i den moderne virksomhed går på kryds og tværs i organisationen - og ind og ud af den. Læs her, om vigtigheden af og metoderne til en koordineret virksomhedskommunikation.