Tematekst

Ansvaret for personaleledelse bliver en mere og mere central del af det ledelsesmæssige ansvar i takt med, at medarbejdernes unikke ressourcer bliver en central værdiskabende faktor. Læs her for at få et overblik over personaleledelse: rekruttering og udvælgelse, opretholdelse af engagement, jobdesign, lønforhandlinger, implementering af strategi m.m.