Artikler


Bent Schou, Lars Henrik Nielsen

Den personlige videnprofil og de seks videnroller

Videnledelse gribes i praksis ofte an som et teknologisk spørgsmål om nye IT-løsninger. Men videnledelse er først og fremmest et spørgsmål om ledelse af videnmedarbejdere. For at kunne lede videnmedarbejdere, er vi nødt til at have et sprog og en begrebsverden om viden og videnarbejde. Videnprofilering er et godt sted at starte.

Ole Lauridsen

WEBINAR: Læringsstile for videndeling i organisationen

Ole Lauridsen er ikke mindst kendt fra P4’s Sproghjørnet. Hans forskning er bl.a. inden for Human Resource Management PKM (Personligt Knowledge Management) og metoder for individet til at opbygge og lære viden og Læring i arbejdslivet, læringsstile i uddannelser, temabuilding og ledelse. Ole vil på webinaret give os indsigt i læringsstile til at forstå og optimere videndeling i organisationen.

Anders Raastrup Kristensen

Strategisk selvledelse - ledelse mellem frihed og forretning

Anders Raastrup Kristensen holder webinar omkring strategisk selvledelse - om ledelse mellem frihed og forretning

Jens Martinus Pedersen

WEBINAR: Optimering af netværk

Hvordan kan man optimere sit eget og medarbejdernes netværk, så det tilfører større faglig viden og relevante kontakter? Det er blot nogle af de svar, webinaret giver dig svar på.

Ib Ravn

Viden kan ikke deles

Videndeling er tidens løsen på landets arbejdspladser. Men når information i gigabytes hvirvler om ørerne på os, hvordan får man så ens kolleger til overhovedet at gide høre på hinanden?

Peter Aagaard

Hvad de professionelle kan lære af de frivillige

Artiklen sammenligner motivation blandt professionelle i en større dansk virksomhed med motivation blandt frivillige i en større dansk, frivillig organisation. Modsat de professionelle, som er underlagt en urealistisk ledelsesforestilling om den tæt koblede organisation, er de frivillige bevidste om de konfliktende interesser i deres forening og har bedre betingelser for at udnytte organisationens løskobling i deres egne motivationsprocesser.

Henrik Holt Larsen

Ikke overklasse, men særklasse

Vi hører tit, at de menneskelige ressourcer er vores vigtigste aktiv. Nogle gange er det tomme programerklæringer eller fromme håb. Andre gange er det faktisk alvorligt ment, og mange virksomheder handler da også herudfra. Vi hæmmes imidlertid af, at vi har nogle meget stereotype opfattelser af, hvad det vil sige.

Flemming Poulfelt

Ledelse af professionelle - sku´det være noget særligt?

I gennem en årrække har der været en myte om, at 'professionelle' ikke kan eller vil ledes. Imidlertid er det vigtigt at få myten punkteret. For andre erfaringer viser faktisk, at professionelle gerne vil ledes.

Nick Milton

At vælge samtaleform til fremme af videndeling

Samtale er bredt anerkendt som det bedste videndelingsværktøj, men den forkerte samtale kan opbygge barrierer for videndeling. Viden og sand forståelse kan deles gennem samtale, men ikke gennem enhver form for samtale. Problemet er, at samtaler gør mange ting, og videndeling er kun én af dem. At forstå, hvordan samtaler fungerer, og være i stand til at påvirke samtalestilarter gennem facilitering, er vigtige redskaber i viden ledelse.

Dorthe Thyrri Rasmussen

Etablering af videnafdeling - projekt- og forandringsledelse i Bech-Bruun

Advokatbranchen har muligvis ry for at være temmelig traditionel, men det lod en af Danmarks største advokatvirksomheder, Bech-Bruun, sig nu ikke påvirke af, da de besluttede sig for at benytte banebrydende projekt- og forandringsledelse i forbindelse med etablering af en ny juridisk videnafdeling.

Flemming Poulfelt

En ny vision for ledelse

I 1950’erne skrev ledelsesguruen Peter Drucker, at moderne ledelse var en ”kardinal begivenhed i samfundshistorien” i det 20 århundrede. 15 år senere beskrev han ledelsens nye rolle i en artikel i Harvard Business Review, som efterfølgende er blevet en klassiker. I denne artikel fortæller professor Flemming Poulfelt, CBS, trin for trin, hvorfor Peter Druckers artikel fra 1969 er mere aktuel og lærerig i dag end nogensinde.

Jens Øjvind Nielsen

Community of Practice

Community of Practice eller praksisfælleskaber er kernen i videndeling i mange organisationer. Sådanne fælles skaber opstår oftest på initiativ af ildsjæle, men hvilke succeskriterier gælder der for, at tiden til deltagelse er godt givet ud? Kan virksomheden forvente forretningsmæssige resultater at aktiviteten? Hvilken rolle har fællesskabet i forhold til andre indsatser? Hvilke rammer bør ledelsen etablere for at fællesskabet får succes? Disse spørgsmål er rejses igen og igen, og der er langt imellem de danske virksomheder (offentlige og private), der kan dokumentere målbare resultater, men det er der råd for.

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen

Strategisk HR: Fra forretningstrategi til kompetence

Hvorfor virker strategien ikke? Det spørgsmål har mange ledere stillet sig selv – eller de er blevet spurgt om det af bestyrelsen. Problemstillingen er i praksis nært knyttet til, om virksomheden opnår den konkurrencemæssige fordel og når de finansielle mål, som var hensigten bag strategien. Tilsvarende kan spørgsmålet i mange offentlige virksomheder formuleres i relation til overholdelse af de politisk fastsatte budgetter, gennemførelsen af planlagte initiativer og realisering af servicemålsætninger.

Nick Milton

Syntese af viden

Mange gode initiativer til at genbruge viden igennem praksisfællesskabers møder og dialog, wikis, dokumentarkiver m.fl. drukner i den store mængde læring, der opstår af praksis. Disse læring'er hænger ikke nødvendigvis sammen og ofte overlapper de, så læseren bliver usikker på indholdet og går andre veje. Vejen til at nyttiggøre opsamlet viden går via viden-syntese.

Rikke Kristine Nielsen

Talent i fællesskab

”Intet menneske er en ø, sig selv nok” er det nok mest populære John Donne-citat, måske fordi det virker indlysende oplagt, på samme måde som ingen ville drømme om at forsøge at vinde Tour de France alene. Der er stjerner – og så er der vandbærere, og de to skal stå i et fornuftigt forhold til hinanden. Talentledelse fokuserer imidlertid typisk på enkeltmandstalent i modsætning til eksempelvis teamtalent eller afdelingstalent.

Ib Ravn, Nina Tange

Videnarbejde og mening

Værdiskabelse er kun i økonomers og kuponklippernes øjne et spørgsmål om penge. I jo højere grad man oplever ens arbejdsplads skaber reel værdi i verden, i jo højere grad vil man opleve mening i sit arbejde. Læs mere her.

Henrik Holt Larsen

Giv medarbejderne albuerum

Videnmedarbejdere er en vigtig og eftertragtet kategori af medarbejdere. Men de vil ikke spises af med, at "reglerne siger" - de køber kun gode argumenter.

Birgitte Lenstrup

Bliv klogere gennem legen

Et gammelt kinesisk ordsprog lyder sådan: Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gør, forstår jeg. Det er helt på linje med Jesper Mathisens opfattelse af læring. ”Jeg mener klart, at vi husker bedre, når vi gør tingene kropsligt. Det er sådan set en oldgammel metode. Vi bruger den bare i en moderne setting, som vi prøver at bygge ind i et læringsforløb."

Knowledge Management og sociale medier

KM og sociale medier går hånd i hånd, såfremt de introduceres indenfor et rammeværk, hvori der indgår ansvarlighed for videndeling, adfærd, der fremmer spørgelysten, og ledelsesmæssige forventninger til, at medarbejdere deler ud af egne erfaringer.

Poula Helth

Læring i praksis kræver ledelse - fra individuel kompetenceudvikling til praksislæring

Denne artikel sætter fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan få en positiv effekt i praksis. Det sker først og fremmest ved, at virksomheders ledelse prioriterer praksislæring som en vigtig opgave. Der er kommet stor efterspørgsel på nye kompetencer, men hvis de nye kompetencer forbliver indkapslet hos den enkelte leder efter endt efteruddannelse, er kompetencerne ikke meget værd for virksomheden. Derfor skal ledere tage ansvar for at bryde gamle vaner og inddrage de nye, lærte teknikker i hverdagen, mener artiklens forfatter.

Forretningsværdien af videnledelse

Hvad er Knowledge Management? En lille by i midtvesten i USA? Nej, selvfølgelig ikke. Knowledge Management er et ledelseskoncept, som kom stærkt frem fra midten af 1990′erne, og som fortsat udbredes stærkt på verdensplan. Et ledelseskoncept som kan påvise stærke, dokumenterede resultater i mange million klassen i store og internationale virksomheder. I Danmark har mange placeret opgaven i IT-afdelingen og overset, at det er imellem mennesker videndeling sker.

Jens Øjvind Nielsen

Er du ansat i en vidensvirksomhed?

Motivation er afledt af mening, og med formålsbestemt og meningsfuld videndeling, fremmes samarbejdet om virksomhedens udvikling. Videnledelse, Knowledge Management og Organisatorisk læring er ord for de samme indsatser. Ny og bedre performance udvikles igennem læring. Ingen læring - ingen udvikling. Målrettet læring - målrettet udvikling.

Mads Richard Møller

Intranet anno 2008 - status og tendenser

I dette ekspertnotat tages temperaturen på brugen af intranet i danske virksomheder. Ekspertnotatet kan tjene til inspiration og sammenligningsgrundlag for læserens eget brug af intranet og giver indsigt i de forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige udfordringer, der knytter sig til intranet og medarbejderportaler.

Christian Waldstrøm, Jakob Lauring

Sociale netværk som barrierer for videndeling

Etablering af strukturer for deling af viden har været ét af de mest omtalte emner inden for forskningen i videnledelse. Fordelene ved formelle strukturer og systemer, såsom videndatabaser, er blevet fremhævet, men videndeling er i høj grad også et socialt fænomen, som foregår uden for de formelle strukturer igennem sociale netværk. Hvad der ofte glemmes er, at sociale netværk lige så vel kan være barrierer for effektiv videndeling.

Niels Strange Nielsen

Elektronisk videndeling og dokumenthåndtering i organisationer

I den papirløse organisation udgør IT rygraden i organisationen. En sådan organisation vil ikke kunne etableres uden en omfattende inddragelse af ledelsen og medarbejderne, da målet er en radikal ændring af jobudførelsen og organisationens funktion som helhed.

Flemming Poulfelt

Få styr på videndelingen!

Videnledelse har vundet mere og mere indpas i virksomheder igennem de senere år. Temaet prioriteres højt, men effekten af videnledelse er stadig uklar. Samtidig vanskliggør en række barrierer udbredelsen af videnledelse i praksis.

Mads Richard Møller

Måling af virksomhedsportalen

Der er en stærkt stigende interesse for at kunne måle på virksomhedsportalen, for når investeringen bliver synlig, følger også kravet om dokumentation af effekten. Men hvordan kan dette overhovedet gøres?

Mads Richard Møller

Virksomhedsportalen og de tre net

Der er forretningsmæssige fordele at hente for de virksomheder, der bedst koordinerer deres digitale aktiviteter. Intranet, ekstranet og internet fungerer nemlig i forhold til meget forskellige organisatoriske og økonomiske strukturer og rationaler.

Flemming Poulfelt

Når professionelle skal ledes

Igennem en årrække har det været en myte, at ”professionelle” ikke kan eller vil ledes, da der er tale om folk med store egoer og primadonnanykker, som mener at have patent på ”sandheden” og som selv ved, hvordan tingene skal udvikles – sat lidt på spidsen. I en artikel for nogle år siden kunne man læse, at ledelse af professionelle er som ”herding cats” (McKenna 1995). Og da katte som bekendt kun gør det, de selv vil, har det været opfattelsen hos mange, at analogien med de professionelle var oplagt.

Rikke Kristine Nielsen

Reel videndeling - når både afsender og modtager af viden er i fokus

Budskabet er efterhånden trængt igennem og nærmer sig almenviden: Videndeling og videnledelse er langt fra kun et spørgsmål om IT-systemer og datadisciplin på intranettet, i ledelsesinformationssystemer og arkiver.

Henrik Holt Larsen

Når produktionsapparatet består af mennesker

Opgaverne i Staten er netop placeret dér, fordi de er for vigtige, følsomme og konsekvensfyldte til at blive lagt i den private sektor. Den "produktion", der foregår - fx sagsbehandling, lovgivning, analysearbejde, borgerbetjening - er immateriel. Læs her om offentlig ledelse, som i bund og grund er videnledelse, og dens særlige udfordringer.

Nicoline Jacoby Petersen, Sille Østergaard

Viden er ikke bare et IT-værktøj, der kan købes

I dag er flere og flere virksomheder blevet opmærksomme på, at det er vigtigt, at medarbejderne deler deres viden med hinanden, og at viden gøres tilgængelig, så andre kolleger også kan drage nytte af den.