Værktøjer


Claus Hellmann Hansen

Delphi-metoden: hvordan grupper kan træffe bedre beslutninger om fremtiden

Den meget korte beskrivelse af Delphi-metoden er, at det er en metode til gruppebeslutninger, hvor de deltagende personer gentagne gange (mindst to gange) skal give udtryk for deres intuitive information om et emne. Den anden eller de senere runder forholder sig til den forrige runde og virker som feedback i forhold til denne. Personerne er udvalgte, fordi de besidder en ekspertviden på det valgte område og vil være i stand til at forudse udviklingstendenser. Endelig er metoden en ganske struktureret og styret kommunikationsproces.

Få mere for mindre med relationel koordinering

Producer mere, servicér flere, øg kvaliteten og brug færre penge. Det er alle velkendte vilkår for ansatte og ledere i den offentlige sektor. Alligevel hænger produktiviteten ifølge regeringens produktivitetskommission stadig i bremsen, og det bliver ikke bedre af, at arbejdsstyrken skrumper de kommende år. Men det er faktisk muligt både at øge produktiviteten, kvaliteten af kerneydelsen og de ansattes arbejdsglæde på én og samme tid. Det kræver, at man tager den amerikanske professor Jody H. Gittells teori om relationel koordinering til sig. Og gør sig umage med både at stille diagnosen – hvor er der brug for relationel koordinering – og afklare, hvilken behandling, der er brug for.

Dion Sørensen

Feedback som ledelsesværktøj

Feedback er godt for alle parter – både for dem, der leverer feedbacken og i særdeleshed for den, der modtager feedback. Ikke desto mindre er vi generelt rigtigt dårlige til at huske at give feedback – specielt den mindre positive af slagsen. Og det skyldes ikke, at det er specielt svært, for det er det ikke. Vi afholder os langt oftere fra at give feedback pga. ubehaget ved at sige noget ”irettesættende” eller ”negativt” til et andet menneske.

Ib Ravn, Steen Elsborg

Lærende møder og konferencer i praksis

Møder og konferencer besidder et særligt læringspotentiale. Det er udmærket at invitere eksperter og oplægsholdere til at kommunikere idéer ud i salen, men deltagerne har også ressourcer og erfaringer, som de typisk vil være glade for at dele med hinanden. Dette værktøj giver vejledning i, hvordan konferencens form kan facilitere denne form for videndeling.

Sådan kan I måle den sociale kapital

At arbejde med organisationens sociale kapital betyder, at arbejde på at højne tilliden, retfærdigheden og samarbejdsevnen. Og det arbejde må ikke forveksles med et kvik-fix, men er en kontinuerlig arbejdsindsats, hvor de tre elementer integreres i de øvrige processer.

Nicoline Jacoby Petersen

Værktøj til videnledelse

Dette værktøj kan give nogle retningslinjer for, hvordan man kan praktisere god videnledelse. Samtidig er det også ment som en hjælp til at klarlægge en videnstrategi. Værktøjet kan bruges på flere måder og i mange sammenhænge.