Artikler


Jens Øjvind Nielsen

Programledelse – mellem strategi og projekt

Hvordan undgår man at miste overblikket over de mange sideløbende og gensidigt afhængige udviklingsprojekter, der typisk følger med, når en overordnet strategi skal implementeres? Ledelseskonceptet "programledelse" vinder indpas, fordi det skitserer tilgange og værktøjer til strategiimplementering som gør det muligt at lede en sammenhængende forretningsudvikling.

Bjørg Elvekjær

Når projektledelse lykkes

Analyser viser, at størstedelen af alle nye strategiske projekter fejler eller ikke realiserer de intentioner, som lå bag dem. Hvordan kan det være, at der på denne måde formuleres og besluttes visionære projekter af kompetente ledere, som så afgår en stille død? Læs her et kvalificeret bud på de vigtigste årsager til forfejlede projektforløb.

Nico Viergever

MSP, PRINCE2 og IT udviklingsmodeller: Hvordan forholder de sig til hinanden?

På internettet, men også på kurser og i forbindelse med konsulentopgaver, diskuteres det ofte, hvordan især PRINCE2 kan kombineres med metoder at lede it-projekter på. Denne artikel forsøger at skabe klarhed over dette emne.

Dorte Madsen, Finn Svenning

Hvorfor lære noget om projektledelse?

Projektarbejdsformen er meget aktuel. Dens dynamiske arbejdsmåde passer til os mennesker, dens håndtering af resultat og fokus passer til virksomhedernes fokusering, og dens anvendelse og forædling af kompetencerne sikrer medarbejdernes og virksomhedernes overlevelse på langt sigt.

Nico Viergever

MSP og PRINCE2: Programmer og projekter

Mange virksomheder introducerede på et tidspunkt en struktureret metode – i mange tilfælde PRINCE2 - til at lede projekter. Efter nogen tids erfaring med denne metode indså man, at PRINCE2 er en meget anvendelig metode til projektledelse, men at metoden ikke rækker til de mange forandringer og udviklinger, som også finder sted i virksomheden. Dette bevirkede, at man begyndte at identificere programmer, og det igen førte til en interesse i en struktureret metode til at lede programmer. Dette dokument beskriver nogle af de væsentligste træk ved programmer, som har en relation til projekter, for at vise forskellen mellem de to.

Dorthe Thyrri Rasmussen

Etablering af videnafdeling - projekt- og forandringsledelse i Bech-Bruun

Advokatbranchen har muligvis ry for at være temmelig traditionel, men det lod en af Danmarks største advokatvirksomheder, Bech-Bruun, sig nu ikke påvirke af, da de besluttede sig for at benytte banebrydende projekt- og forandringsledelse i forbindelse med etablering af en ny juridisk videnafdeling.

Rikke Kristine Nielsen

God dag, mand! - Økseskaft. Tværfaglig kommunikation i it-projekter

Det er ikke nødvendigt, at it-udvikleren forstår den faglige argumentation bag et ønske om udformning af en arbejdsproces; på samme måde er det temmelig begrænset, hvad en bruger egentlig behøver vide om fx databaser for at kunne bidrage til processen. Men de skal arbejde sammen for at lykkes – og de skal tale sammen.

Lotte Darsø

Den innovationskompetente leder

Innovation er blevet alle organisationers mantra – det hævdes at være adgangsbilletten til Danmarks plads i den økonomiske verdenselite og bevarelsen af velfærdssamfundet, værn mod produktion i lavtlønslande og opnåelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele i den intensiverede internationale konkurrence. Men hvordan bliver man god til at lede al den iderigdom og kreativitet, der skal sikre den langsigtede overlevelse? Hvilken lederadfærd er der brug for? Og hvad er det at være en innovationskompetent leder og medarbejder – og hvad betyder det for personaleledelse?

Nico Viergever

PRINCE2™ og serviceniveau-aftaler

PRINCE2™ omtaler ikke specielt SLA’er (serviceniveau-aftaler), udviklingen af sådanne og nødvendige aktiviteter forbundet med dem. Det er der en meget enkel grund til: PRINCE2™ er en generisk metode til projektledelse, og alt det, som er særegent for bestemte drifts- og supportmiljøer eller særlige udviklingsprojekter, er udeladt. Hvis ikke det var sådan, ville metoden ikke fungere i andre situationer: den ville blive alt for restriktiv, og man ville bruge metoden uden at tænke, dvs. udøve ledelse ved hjælp af skabeloner. I denne artikel bringes en oversigt over hvor i PRINCE2™ processerne, man skal overveje SLA’er, og hvem i projektorganisationen, der bør gøre det.

Nico Viergever

PRINCE2™ i en nøddeskal

Dette dokument beskriver kortfattet og fra et teoretisk synspunkt, hvad PRINCE2™ metodologien går ud på

Kenneth Børgesen

Opgave eller menneske – hvad prioriterer du højest?

Når chefen beder dig om at lede et projekt, hvad enten det gælder afdelingens sommerfest, videndeling, udvikling af nye systemer eller noget helt fjerde, hvad er så det først, du tænker på?

Verner Ejstrup Mikkelsen

Effektiv gennemførelse af IT-baserede forandringer

Forandringsprogrammer søsættes ofte som IT-projekter, hvor modstridende kulturer hos repræsentanter fra hhv. forretningssiden og IT-siden er hyppig årsag til problemer. Se de lærerige resultater fra en undersøgelse om effektiv gennemførelse af IT-baserede forandringer.

Flemming Poulfelt

Når projekter skaber værdi for virksomhed og medarbejdere

Analyser viser, at over 75% af alle nye strategiske projekter fejler eller ikke realiserer de intentioner, som lå bag dem. Ikke fordi de som sådan ikke var relevante eller fremadrettede, men fordi fokus på gennemførelsen af projekterne var mangelfuld.