Cases


Jens Øjvind Nielsen

Projekteffektivitet i KMD med PRINCE2

KMD forestod i forbindelse med strukturreformen et af danmarkshistoriens største IT-projekter, hvor 271 kommuner blev til 98. I den forbindelse spillede PRINCE2-modellen en vigtig rolle som grundlag for samarbejdet mellem KMD og kommunerne. I dette interview tager projektchef i KMD, Allan Børger, os med i maskinrummet, som til tider må have været usædvanligt hedt.

Søren Bruun Eriksen

Professionalisering af projektarbejdsformen

Dengang projektledelse ikke fyldte særligt meget i ledelsesfaget, satte Lauritz Knudsens udviklingsafdeling sig for at skrive en projekthåndbog for produktudviklingsprojekter. Denne håndbog er i dag blevet en del af kvalitetssikringsprotokollen ISO9001. I casen her beskrives baggrunden for håndbogens udarbejdelse, selve processen og selvfølgelig resultatet.

Jens Laugesen

Programstyring kontra projektstyring – om et helhedsperspektiv på integration af IT og forretning

Det er nødvendigt at gå bort fra det klassiske modsætningsforhold, der eksisterer mellem IT-udviklere og repræsentanter for forretningen. Denne case beskriver, hvordan Nordea Asset Management & Life har organiseret deres processer for at sikre forretningsorienteret IT-udvikling.