Værktøjer


Selvudvikling: Skab et højtpræsterende team

I dette værktøj kigger vi på, hvad der kendetegner højtpræsterende teams, og hvordan de adskiller sig fra mindre effektive teams.

Åse Lejbølle Jelstrup

Statusrapport

Hvis man skal informere den samme gruppe om et projekt med korte intervaller som en-to måneder i mellem, er her en model, der kan hjælpe med at strukturere projektdetaljerne.

Michael Kræmmer

Startseminar

I ethvert projekt gælder det om at komme godt fra start, for som ordsproget siger – ”godt begyndt er halvt fuldendt”. Og hvordan kan man så sørge for, at skibet sættes godt i søen?

Michael Kræmmer

Projektbeskrivelsen

Projektbeskrivelsen er et væsentligt grundlag for et godt projekt. Den er et godt redskab til at skabe klarhed over projektopgaven - og når det først er gjort, bliver den det vigtigste styringsgrundlag for projektet i gennemførelsen.

Steen Vierø Petersen

Ressourceoversigt til projektledelse

Dette værktøj kan anvendes af projekt- og porteføljeledere i forbindelse med projekters ressourcepåvirkning og –behov.

Steen Vierø Petersen

Værdimodel til projektledelse

Dette værktøj indeholder to excel-ark, som kan bruges til at skabe overblik over forskellige projekters værdi og grad af kompleksitet.

Ordfabrikken

Formålet med værktøjet er at belyse forskellige samarbejdsformer – herunder hvordan man kan tilrettelægge en arbejdsproces, hvordan man reagerer i samarbejdet med andre, og hvordan lederskabet fordeles.

Åse Lejbølle Jelstrup

Psykologisk kontrakt for arbejdet i en gruppe

En gruppe, der skal arbejde sammen om en arbejdsopgave eller et projekt, bør fastlægge samarbejdsregler for det fælles arbejde. Dette værktøj kan hjælpe gruppens medlemmer til at lave den psykologiske kontrakt med hinanden.

Claus Hellmann Hansen

Icebreakers

Når en gruppe mennesker skal arbejde sammen og nå frem til et resultat, er der ofte behov for at foretage sig noget, der kan få gruppens medlemmer til at ”tø op”, så de hurtigere kommer til at bidrage til det arbejde, der skal udføres. I litteraturen er der beskrevet mange øvelser, som kan anvendes til det formål, og de kaldes meget sigende for ”icebreakers”. I dette værktøj beskrives to helt forskellige icebreakers, som er relevante i to forskellige situationer.