Artikler


Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af coronakrisen?

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af Corona? For at belyse dette har jeg talt med tre forskellige HR-chefer, der har stået for deres virksomheds krisehåndtering.

Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Kirsten Ørbæk

WEBINAR: Kultur- og værdiprocesser

Kirsten Ørbæk er uddannet cand. psyk. og har gennem flere år arbejdet med organisationsudvikling. Kirsten vil på dette webinar sætte fokus på, hvordan du opbygger og implementere processer for kultur- og værdiudvikling, som kan være understøttende for den løbende forandringsproces de fleste virksomheder gennemgår.

Lars Bøgh Olsen, Camilla Valbak-Andersen

Slip styringen uden at miste grebet

Ledelse i sig selv er ikke raketvidenskab. Det drejer sig om at maksimere udbyttet af den indsats, man gør, uden at ødelægge mulighederne for at løse morgendagens opgave. Især det sidste kan ind imellem udfordre ledere, som i iveren efter at skabe resultater, splitter alt andet ad. Smadrer økonomien. Stresser medarbejderne til døde. Bryder loven. Brænder sig selv ud. Artiklen er et udtryk for det samarbejde, der finder sted i Teknik og Miljø, Hjørring og Aalborg Universitet i form af et aktionsforskningsprojekt om ledelsesudvikling i forvaltningen.

Rikke Kristine Nielsen

Ledelseskommunikation - lederkommunikation

Moderne ledelse stiller store krav til såvel ledelsens som den enkelte leders kommunikationsevner. Det gælder både, når der skal formuleres visioner for fremtiden, og når hverdagens samarbejde skal håndteres effektivt. Denne artikel tegner en lille landkort over de mange forskellige kommunikationsopgaver, ledere forventes at kunne påtage sig som central del af lederrollen.

Ole Steen Andersen

Forandringslederen

Lederen spiller en afgørende rolle i forbindelse med forandringer. De, som kan lede, er de, som kan få andre med i en forandringsproces. Denne artikel giver læseren en grundlæggende indføring i de personlige og organisatoriske virkemidler, der skaber succesfulde forandringer - og succesfulde forandringsledere.

Pernille Kræmmergaard

IT-implementering og forandringsledelse

Implementering af IT-rammesystemer er mere organisationsudvikling end det er teknologiudvikling, og IT-rammesystemerne kan ofte fungere som løftestang for forandring, hvorfor det er nødvendigt at være opmærksom på forandringsledelse som et aspekt af implementeringsledelsen.

Ole Hinz

Forandring og frihed. Ledelse i forskellige grader af turbulens

Er dagen i morgen som dagen i dag eller er selv den nærmerste fremtid uforudsigelig? Er der faste procedurer, eller er det hele i proces og undervejs? Det har stor betydning for, hvilke lederroller der mest hensigtsmæssigt skal udfyldes, og hvilke ledertyper der skal gå forrest.

Dorthe Thyrri Rasmussen

Etablering af videnafdeling - projekt- og forandringsledelse i Bech-Bruun

Advokatbranchen har muligvis ry for at være temmelig traditionel, men det lod en af Danmarks største advokatvirksomheder, Bech-Bruun, sig nu ikke påvirke af, da de besluttede sig for at benytte banebrydende projekt- og forandringsledelse i forbindelse med etablering af en ny juridisk videnafdeling.

Jens Øjvind Nielsen

Omkostningsledelse - en bæredygtig og pragmatisk tilgang

Mange virksomheder formår ikke at håndtere omkostninger på en bæredygtig måde. Det skyldes ofte, at ledelsen mangler nogle helt basale redskaber til at analysere og evaluere mulighederne for besparelser. Konsekvensen kan være en nyttesløs og usund tilgang til budgetbesparelser, hvor hele virksomheden underlægges udifferentierede besparelseskrav. Men i virkeligheden kan kombinationen af to simple værktøjer, som her præsenteres, gøre hele forskellen.

Jens Øjvind Nielsen

Community of Practice

Community of Practice eller praksisfælleskaber er kernen i videndeling i mange organisationer. Sådanne fælles skaber opstår oftest på initiativ af ildsjæle, men hvilke succeskriterier gælder der for, at tiden til deltagelse er godt givet ud? Kan virksomheden forvente forretningsmæssige resultater at aktiviteten? Hvilken rolle har fællesskabet i forhold til andre indsatser? Hvilke rammer bør ledelsen etablere for at fællesskabet får succes? Disse spørgsmål er rejses igen og igen, og der er langt imellem de danske virksomheder (offentlige og private), der kan dokumentere målbare resultater, men det er der råd for.

Puk Scharbau, Tine Lassenius Kramp

Fremtidens forandringsledelse

Forandring er ofte forbundet med frygt, smerte og usikkerhed, fordi vi bliver nødt til at bevæge os uden for vores komfortzone for at lære nyt. I sådan en læreproces opstår der usikkerhed og smerte, særligt i begyndelsen. Det er ligesom, da vi lærte at cykle. Først væltede vi et par gange og slog os. Sidenhen blev det sjovt, og vi udfordrede os selv mere og mere. Til sidst cyklede vi uden at tænke over det. At beherske kommunikationen i transformative forandringer vil gøre, at du kan sikre de rammer, der skal til, for at du sammen med dine medarbejdere kan skabe plads til en ny, unik og konkurrencedygtig forretningstilstand.

Involver de rette medarbejdere

Det gælder om at finde de rette personer i organisationen, når der skal ske forandringer, og det er typisk nogle helt andre personer end dem, lederen normalt ser.

Per Krogager

LEAN som en metode til at frisætte traditionelt indestængte produktionsressourcer

Uanset at der i praksis tydeligvis ikke findes et veldefineret og velafgrænset LEAN-koncept, er det min påstand, at den medarbejderinvolvering, der ofte er en helt central del af en LEAN-implementering, frisætter en produktionskapacitet, som i mange virksomheder ellers ligger uudnyttet hen.

Helle Petersen

Hvad betyder det for mig?

Velfungerende kommunikation i dagligdagen er den vigtigste forudsætning for god forandringskommunikation. Det er hverken glittede brochurer, særnumre af personalebladet eller stormøder med direktionen der er den vigtigste kommunikationskanal. Det er derimod virksomhedens mellemledere, og det giver kommunikatøren en faglig udfordring.

Rikke Kristine Nielsen

Fra “black box” til “out-of-the-box” - innovation som benarbejde

Alle er enige om, at det kræver ”out-of-the-box”-tænkning at skabe innovation, men når det kommer til, hvordan man kommer ud af skabet som idémager, er der fortsat mange, som tænker på kreative processer som en ”black box”, hvor hokuspokus hersker.

Jens Øjvind Nielsen

Er du ansat i en vidensvirksomhed?

Motivation er afledt af mening, og med formålsbestemt og meningsfuld videndeling, fremmes samarbejdet om virksomhedens udvikling. Videnledelse, Knowledge Management og Organisatorisk læring er ord for de samme indsatser. Ny og bedre performance udvikles igennem læring. Ingen læring - ingen udvikling. Målrettet læring - målrettet udvikling.

Nico Viergever

PRINCE2™ og serviceniveau-aftaler

PRINCE2™ omtaler ikke specielt SLA’er (serviceniveau-aftaler), udviklingen af sådanne og nødvendige aktiviteter forbundet med dem. Det er der en meget enkel grund til: PRINCE2™ er en generisk metode til projektledelse, og alt det, som er særegent for bestemte drifts- og supportmiljøer eller særlige udviklingsprojekter, er udeladt. Hvis ikke det var sådan, ville metoden ikke fungere i andre situationer: den ville blive alt for restriktiv, og man ville bruge metoden uden at tænke, dvs. udøve ledelse ved hjælp af skabeloner. I denne artikel bringes en oversigt over hvor i PRINCE2™ processerne, man skal overveje SLA’er, og hvem i projektorganisationen, der bør gøre det.

Nico Viergever

PRINCE2™ i en nøddeskal

Dette dokument beskriver kortfattet og fra et teoretisk synspunkt, hvad PRINCE2™ metodologien går ud på

Lone Schrøder Jeppesen

Direktører på lynvisit

Interim Management er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark. Virksomhederne har fået øje på gevinsterne ved at hyre en chef midlertidigt.

Helle Petersen

Forandringskommunikation

Moderne forandringsprojekter tager ofte udgangspunkt i virksomhedens værdier. Men hvordan kommunikerer man, når man skal have medarbejderne til at forholde sig til bløde værdier og ’ledelsesretorik’ i en travl hverdag med lang vej fra vision til virkelighed?

Henrik Holt Larsen

Landvindinger i ledelsesforskningen

Udvalgte stjernestunder fra Academy of Management-konferencen 2007 om bla. forandringsledelse, appreaciative inquiry, læring om ledelse og sammenhæng mellem forskning og praksis.

Verner Ejstrup Mikkelsen

Effektiv gennemførelse af IT-baserede forandringer

Forandringsprogrammer søsættes ofte som IT-projekter, hvor modstridende kulturer hos repræsentanter fra hhv. forretningssiden og IT-siden er hyppig årsag til problemer. Se de lærerige resultater fra en undersøgelse om effektiv gennemførelse af IT-baserede forandringer.

Jan Molin

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling drejer sig ikke kun om uddannelse af ledere til varetagelse af ledelsesfaget. Udvikling af ledelsen og udvikling af organisationen er to sider af samme sag. Den måde, arbejdet organiseres på, definerer hvordan det kan ledes. Og den måde, der ledes, fører i sidste ende frem til en bestemt måde at organisere arbejdet.

Henrik Holt Larsen

Talentfuld talentudvikling

Flere og flere virksomheder erkender, at talentudvikling er vigtig. Desværre snubler mange i begyndelsen, fordi de kun har øje for én type af talent, nemlig ledelsestalent. Eller også skaber de konflikter mellem øremærkede talenter, der tror, at de kan gå på vandet, og de øvrige medarbejdere, der føler sig vragede.

Niels Peter Rygaard

Lederrollen i forandring

Hvad er de vigtigste ledelsesvilkår i dag, og hvordan kan en leder i dag opfatte sig selv, sine opgaver og sine omgivelser på en relevant måde? Denne artikel giver nogle bud på disse overvejelser, set fra et erhvervspsykologisk synspunkt.

Helle Petersen

Virksomhedens værdier - vås eller virkelighed? - om lederen som kommunikator og forandringsagent

Den lærende organisation, værdibaseret ledelse, nyt værdigrundlag, visioner, etiske spilleregler…kært barn har mange navne. Værdierne er fællesnævneren for de forandringsprojekter, som danske virksomheder i disse år lancerer i stor stil.

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.