Cases


Tina Lund

Når forandringen er teamdannelse

Det kan være en et stort skridt for en leder at gennemgå et længere forløb med lederudvikling og derefter indtræde i en ny lederrolle som led i omfattende strukturændringer på arbejdspladsen. Ikke alene skal man finde sig til rette med sin egen nye rolle, men også tackle medarbejdernes nye roller.

Lars H. Nielsen

Performancekultur i verdensklasse – mental turn around i den finansielle sektor

Er det i orden at ville være de bedste og oven i købet sige det højt? Og hvordan får man en hel virksomhed til at engagere sig og efterstræbe "high performance" og ambitiøse mål? Læs her om metoder fra organisationsudviklingen, hvormed man kan forsøge at skabe en homogen "performancekultur", som understøtter virksomhedens resultatskabelse.

Karsten Auerbach

Visuelle metoder i fusionsprocesser

Kultur er et abstrakt begreb. I en fusion handler det om møde mellem to forskellige grupper medarbejdere med hver deres vaner, værdier, spilleregler, billeder af fremtiden og forestillinger om rigtigt og forkert. Visuelle metoder går kort sagt ud på at sætte ord på billeder og billeder på ord for at få disse forestillinger ud af hovedet og ned på papir.

Tina Lund

Kulturen under uddannelse

Denne case behandler et omstillingsprojekt, der er blevet til i forbindelse med en ny afdelingsleders forsøg på at bringe samarbejdsformerne a jour. Hvad kan en leder gøre, hvis kulturen på en arbejdsplads er blevet så indgroet, at medarbejderne fagligt set er uvillige til at lære nyt og derfor holder stædigt fast i ineffektive arbejdsgange?

Anne Helbo Jespersen

Forandringer tager tid

Albertslund Kommune har fokus på sygefraværet. Kommunen har tidligere haft en stigning i sygefraværet, og på den baggrund har man gennemført et pilotprojekt for at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø - og herigennem nedbragt sygefraværet - på en af kommunens arbejdspladser.

Jonas Svava Iversen, Mette Abrahamsen, Sten Løck

E-business og organisatoriske forandringer

Efterhånden som IT-systemer bliver mere avancerede og rekonfigurerer stadig flere funktioner i virksomhederne, stilles der større krav til, at strategierne bag IT-udviklingen tænkes sammen med strategier for HRM. Dette forhold gør sig særligt gældende for traditionelle virksomheder, der etablerer e-handelsinitiativer.