Værktøjer


Kriseledelse

I dette værktøj gennemgås de vigtige trin i omstruktureringen af en organisation og herunder den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde.

Selvudvikling: Kriseledelse

I dette værktøj gennemgås de vigtige trin i omstruktureringen af en organisation og herunder den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde.

Lær dig selv at lede forandringer

I dette værktøj kigger vi på forandringer og på forandringsledelse som disciplin, og herunder hvad du skal være særlig opmærksom på, når du ønsker at bringe en gruppe mennesker eller en hel organisation fra et sted til en anden - når du ønsker at lede en forandring.

Gennemfør en organisationsforandring

Med værktøjet får du en praktisk anvendelig processkabelon til forberedelse, gennemførelse og evaluering af en forandringsproces.

Jørgen Lisberg

Vær opmærksom på udviklingsprocessens nytteområder

Når virksomheden skal gennemføre en udviklingsproces inden for ledelse og samarbejde, er det gerne med et bestemt og velbegrundet formål for øje. De fleste udviklingsprocesser fører dog også andre ting med sig og viser sig at have indflydelse på flere andre områder – ofte positivt.

Claus Hellmann Hansen

Transitioner: Processer, der kan få forandringer til at lykkes

Dette værktøj præsenterer en tilgang til forandringsledelse, som kan bidrage til at få forandringsprocesser til at fungere bedre. Det handler bl.a. om at være opmærksom på, at forandringer indebærer, at noget afsluttes, hvilket har en væsentlig indvirkning på de berørte parter.

Claus Hellmann Hansen

De overlevende – efter en fyringsrunde

At afskedige medarbejdere er en af lederens vanskeligste opgaver. Der gøres mange fejl i disse situationer; men uanset om lederen gennemfører en fyring eller en hel fyringsrunde på den ene eller anden måde, kommer der en hverdag for de tilbageværende. Denne tekst beskæftiger sig med dem, der bliver tilbage.

Claus Hellmann Hansen

Interim ledelse

Formålet med dette værktøj er at give læseren en introduktion til interim ledelse, således at man som virksomhedsejer eller –leder er bedre klædt på til at beslutte, om interim ledelse kan være en løsning i en given situation, og/eller om man selv kunne tænke sig at fungere som interim leder. Det kan fx være en situation, der nødvendiggør forandring, hvor hurtige resultater er vigtige, og hvor kompetencerne ikke findes i organisationen.

Torben Heikel Vinther

Citronleg

Denne øvelse kan bruges til at kortlægge, hvordan en gruppe fungerer internt i en samarbejdssituation – især i en uvant samarbejdssituation. Hvem leder og fordeler, hvem forholder sig passivt og hvem søger at samarbejde?

Henrik Merkelsen

Forandringskommunikationskurven

Der breder sig en forståelse af, at dårlig og mangelfuld kommunikation ofte er (hoved-)årsag til, at virksomhedsændringer ikke opnår medarbejdernes forståelse og støtte, og derfor aldrig giver de tilsigtede gevinster. Dette værktøj giver anvisninger til ledelsens kommunikation i forandringens forskellige faser.