Artikler


Caroline Ahlgren Tøttrup

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?

Christian Horn

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.

Rikke Kristine Nielsen

Selvledelse uden svinkeærinder

Denne artikel behandler fire udfordringer til, hvad der er godt medarbejderskab og godt lederskab. En vellykket håndtering af disse udfordringer er succeskriterium for realiseringen af en selvledende samarbejdsform.

Selvledelse er ikke nogen skriveøvelse

Oplever du, at tiden til at tage dig af din virksomheds strategiske problemstillinger er knap? Du mangler tid til udvikling af dig selv og dine medarbejdere? Din tid spises af mange, men mindre vigtige opgaver? Så er selvledelse måske noget for dig.

Birgit Bertelsen

Selvledelse

Hvis du som leder har hørt dig selv sige: "Jeg har ikke tid til at være her" i samme øjeblik, du sætter dig ned til et kursus eller udviklingsforløb, er selvledelse måske noget, du burde se på. Selvledelse har mange organisatoriske fordele, heriblandt at den sikrer samklang mellem organisatoriske og individuelle interesser og tiltrækker dygtige medarbejdere.

Peter Mainz

Lederskabets treenighed

God ledelse består af: Leadership, Management og Personal. Din udfordring som leder er at kunne udføre alle tre roller og tilpasse rollen til den aktuelle situation. Nogle kalder det situationsbestemt ledelse. Peter Mainz kalder det for lederskabets treenighed.

Åse Lejbølle Jelstrup, Eskil Tybirk

Adizes' lederroller – ikke lige meget af hver

Teoretikeren Ichak Adizes har opdelt lederens rolle i fire gensidigt afhængige typer. Producentrollen (P) med viden om det konkrete produkt, Administratorrollen (A) med sans for orden og systematik, den kreative Entreprenørrolle (E), og Integratorrollen (I) som koordinerer. Læs her, hvordan Adizes' roller alle er nødvendige i ethvert lederteam.

Rikke Kristine Nielsen

Husk de overlevende!

I tider med afskedigelser af medarbejdere er det vigtigt også at huske at tage hånd om dem, der ikke har mistet deres job, da det jo er dem, som skal føre virksomheden videre.

Knud Erik Nielsen

Dansk, international ledelse

Artiklen forsøger gennem en række eksempler at belyse nogle af de ledelsesvilkår, der bydes på, når danske virksomheder opererer internationalt, og hvordan virksomhederne forsøger at tilpasse sig vilkårene. Fra land til land er leve- og ledelsesvilkårenes forskellighed uendelig og under konstant forandring. Spørgsmålet stilles, om der er en særligt dansk ledelsesstil, indeholdende et særligt menneskesyn og værdisæt, som er retningsgivende for lederadfærden i udlandet.

Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Ploug Sørensen

Differentieret ledelse - et nyt begreb? Motivation af korttidsuddannede

Der er et pres på kompetenceudviklingen generelt, men det er særligt aktuelt i forhold til de kortuddannede medarbejdere. Meget af det arbejde, der tidligere udførtes af kortuddannede eller personer helt uden nogen form uddannelse, er forsvundet, og mange arbejdsprocesser er blevet vanskeligere at gennemføre med en kort uddannelse.

Nico Viergever

PRINCE2™ og serviceniveau-aftaler

PRINCE2™ omtaler ikke specielt SLA’er (serviceniveau-aftaler), udviklingen af sådanne og nødvendige aktiviteter forbundet med dem. Det er der en meget enkel grund til: PRINCE2™ er en generisk metode til projektledelse, og alt det, som er særegent for bestemte drifts- og supportmiljøer eller særlige udviklingsprojekter, er udeladt. Hvis ikke det var sådan, ville metoden ikke fungere i andre situationer: den ville blive alt for restriktiv, og man ville bruge metoden uden at tænke, dvs. udøve ledelse ved hjælp af skabeloner. I denne artikel bringes en oversigt over hvor i PRINCE2™ processerne, man skal overveje SLA’er, og hvem i projektorganisationen, der bør gøre det.

Inge Aagaard

Det globale mindset som brobygger mellem kinesisk og dansk ledelse

Når vi slår op i avisen, ser stillingsannoncer eller læser fagbøger støder vi på et ”globalt mindset” som et kompetencekrav til den globale leder. Vi ved det godt, og mener måske selv at vi naturligt besidder det, men praksis viser noget andet. Selv om verden bliver mindre og lettere tilgængelig, og vi i kantinen møder kollegaer af forskellige nationaliteter, så er faktum at vi arbejder ud fra hver vores kulturelle fundament. Selvom vi umiddelbart virker ens, så handler det om at bygge bro gennem samarbejde mellem forskelle.

Flemming Poulfelt

Fyr løs!

Den finansielle krise har bevirket, at mange ledere ser sig nødsaget til at varsle fyringer, og i den forbindelse er det afgørende at overveje hvorfor og særligt hvordan fyringerne skal foregå.

Torben Heikel Vinther

Det kniber med at delegere og involvere

Generelt er ledere bange for at delegere og involvere, mener Jesper Tietgen, direktør i Freelance Danmark. Det skyldes manglende evner, mod og tillid, men der er lys forude, hvis man arbejder ud fra situationsbestemt/fleksibel ledelse.

Kenneth Børgesen

Opgave eller menneske – hvad prioriterer du højest?

Når chefen beder dig om at lede et projekt, hvad enten det gælder afdelingens sommerfest, videndeling, udvikling af nye systemer eller noget helt fjerde, hvad er så det først, du tænker på?

Henrik Holt Larsen

Innovation i krisetider - Når virksomhederne vælger krisens muligheder og dermed undgår mulighedernes krise

I forbindelse med krisen nytter det ikke at dukke hovedet, hæve skuldrene og vente på, at ”det går over”. Ganske vist kan det i stærkt truende situationer være nødvendigt at rebe sejlene og koncentrere sig om kerneforretningen og ”business as usual”. Men det øger risikoen for handlingslammelse (mulighedernes krise, kunne man kalde det), frem for at speede sig ud af krisen gennem innovation (krisens muligheder).

Reinhard Stelter

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden. Det har fungeret som en slags trojansk hest, hvori man har transporteret psykologisk rådgivning til erhvervslivet.

Christina Hjortshøj, Erik Bagger

Power uden aggression

Amerikanerne valgte i november 2008 deres næste leder under krisetilstande. Dermed giver valget en indikation på, hvilke lederkompetencer vi har mest tillid til og helst slutter op omkring, når tiderne forværres. Dette kan danske ledere aktivt bruge til at komme hurtigere og styrkede ud af krisen.

Flemming Poulfelt

Ledelse i modvind!

Artiklen behandler kort, hvordan ledelse bedst udøves i en tid med økonomisk konjunkturnedgang.

Anje Schmidt

Fra fornuftsægteskab til kærlighedsforhold - Om selvledelse

Kreativitet og selvbestemmelse for medarbejderne skal i dag gå hånd i hånd med ens rammesætning og lige rettigheder for interessenter udefra. At finde den optimale balance her er en væsentlig ledelsesmæssig udfordring.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.