Cases


Jacob Lindeblad

Situationsbestemt ledelse - såvel i idræt som erhvervsliv

Idrætten har i mange år benyttet sig af situationsbestemt ledelse. Atletens præstationsniveau bliver ofte målt i sekunder, men i det daglige arbejde med atleten er den mest afgørende egenskab for lederen situationsfornemmelse. Denne evne til at arbejde med atleten, dér hvor atleten er, er bestemmende for, hvor optimal udviklingen bliver.

Anje Schmidt

Fra medarbejder til medleder - indførelse af selv- og medledelse som ledelseskultur

På Institut for Ledelse, Filosofi og Politik (LPF) på Handelshøjskolen i København er det en del af visionen at skabe en ledelseskultur, hvor alle medarbejdere påtager sig et medansvar for ledelsesopgaven. Denne case giver indblik i resultaterne af en intern undersøgelse af fundamentet for selvledelse blandt instituttets administrative medarbejdere og forskere.