Værktøjer


Jacob Lindeblad

Tid til refleksion

I det følgende præsenteres en række spørgsmål, som med fordel kan anvendes ved arbejdet med situationsbestemt ledelse. Spørgsmålene er for coachen eller teamlederen, der vil sikre sig overblikket i det daglige arbejde.

Niels Carmel

Situationsbestemt jobmodenhedsudvikling

Selve ideen i situationsbestemt ledelse har vundet stor udbredelse og er indarbejdet i lederkurser og ledelsestænkning i mange virksomheder. Men hvordan finder man ud af, hvilke medarbejdere, der har brug for hvad og hvornår? Med dette værktøj lærer du at vurdere "jobmodenhed" som en indikator for den enkelte medarbejders behov for ledelse.

Claus Hellmann Hansen

Interim ledelse

Formålet med dette værktøj er at give læseren en introduktion til interim ledelse, således at man som virksomhedsejer eller –leder er bedre klædt på til at beslutte, om interim ledelse kan være en løsning i en given situation, og/eller om man selv kunne tænke sig at fungere som interim leder. Det kan fx være en situation, der nødvendiggør forandring, hvor hurtige resultater er vigtige, og hvor kompetencerne ikke findes i organisationen.

Kirsten M. Poulsen

Samarbejdsaftale (mentorskab)

Trods individuelle og situationafhængige forskelle kan det være godt at formulere en decideret samarbejdsaftale mellem mentor og mentee forud for processens begyndelse. Læs her for at finde retningslinier til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for et mentorskab.

Kirsten M. Poulsen

Mentor-logbog

En logbog er et samarbejds- og dokumentationsværktøj for deltagerne i en mentorrelation. Dette værktøj giver gode råd til, hvordan og til hvad såvel mentor og mentee kan bruge logbogen i den konkrete samarbejdsproces.

Dion Sørensen

Feedback som ledelsesværktøj

Feedback er godt for alle parter – både for dem, der leverer feedbacken og i særdeleshed for den, der modtager feedback. Ikke desto mindre er vi generelt rigtigt dårlige til at huske at give feedback – specielt den mindre positive af slagsen. Og det skyldes ikke, at det er specielt svært, for det er det ikke. Vi afholder os langt oftere fra at give feedback pga. ubehaget ved at sige noget ”irettesættende” eller ”negativt” til et andet menneske.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.