Værktøjer


Stresshåndtering

I dette værktøj får du en forståelse for stress, hvad der er, hvad der udløser det og ikke mindst hvordan du kan håndtere din stress og blive mere robust overfor fremtidige belastninger i tilværelsen.

Lær andre at give feedback

I dette værktøj kigger vi på, hvad feedback er, og hvad man skal være opmærksom på, når man giver feedback.

Den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS)

I dette værktøj kigger vi på den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS), og du præsenteres for en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelsen af en medarbejderudviklingssamtale.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Feedback

Dette værktøj omhandler kunsten at give sig selv og andre en positiv og konstruktiv feedback. Om sprogbrugets betydning samt at fokusere på det vi er gode til og det vi kan blive endnu bedre til.

Jette Guldborg Petersen

Vær velkommen - et værktøj til introduktion

At introducere nye medarbejdere bør være en højt prioriteret kerneaktivitet i enhver virksomhed. Det skal gøres med omtanke og med hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens behov.

Tina Lund

Skema til opfølgningssamtale efter endt introduktionsforløb

Det kan være hensigtsmæssigt at evaluere en ny medarbejders introduktionsprogram og første tid i virksomheden. Dette kan gøres med en opfølgningssamtale, når den nye medarbejders introduktionsperiode er overstået. Brug dette skema til at strukturere opfølgningssamtalen.

Jette Guldborg Petersen

Personaleledelse - learning by doing

At være leder er ikke nødvendigvis noget, man er klædt godt på til. Personaleledelse bliver ofte til ”learning by doing”.

Peter Dagø

Om udstationeringsjobbet - kom godt i gang

Når en medarbejder skal udstationeres til udlandet, er der en lang række forhold af kontraktmæssig og praktisk karakter, der skal undersøges og forberedes.

Claus Hellmann Hansen

De overlevende – efter en fyringsrunde

At afskedige medarbejdere er en af lederens vanskeligste opgaver. Der gøres mange fejl i disse situationer; men uanset om lederen gennemfører en fyring eller en hel fyringsrunde på den ene eller anden måde, kommer der en hverdag for de tilbageværende. Denne tekst beskæftiger sig med dem, der bliver tilbage.

Claus Hellmann Hansen

Management by Objectives – et klassisk værktøj til præstationsledelse

Begrebet Performance Management har vundet sit indpas og praktiseres på forskellige måder. Men uanset vinklingen af metoderne, har de alle rod i et andet begreb, som er blevet en managementklassiker – Management by Objectives eller forkortet, MBO.

Claus Hellmann Hansen

At give en reference om en tidligere medarbejder/ansat

Dette værktøj er ment som en hjælp til alle, der i forhold til en arbejdssituation bliver bedt om at give en reference om en anden person, fx når denne søger ny stilling eller søger ind på en uddannelse. Derfor er målgruppen først og fremmest ledere på alle niveauer. Men også kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere, som fx leverandører eller kunder, kan komme ud for denne situation. Referencepersoner omfatter derfor i princippet enhver, der har haft lejlighed til at observere medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Målopstilling og handlingsplan med SMARTØF-modellen

Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du sætter mål op, som du virkelig ønsker at nå - og hvordan du arbejder på at få opfyldt dem i både privatlivet og arbejdslivet.

Claus Hellmann Hansen

Afslag i forbindelse med stillingsbesættelse

Som hovedregel må virksomheder leve op til to standarder, når et afslag kommunikeres: En præcis dokumentation i forhold til et ansættelsesforløb og effektiv kommunikation. Men der er mange faldgruber mellem det ene yderpunkt: total ærlighed og det andet: tavshed.

Rikke Kristine Nielsen, Finn Steffens

Facilitator’s Workshop Guide: Cultural Comparison with Gesteland’s Cultural Patterns

The guide is based on Richard R. Gesteland’s experience-based cultural patterns. The purpose is to increase cultural awareness and sensitivity. It may be used when preparing for a professional meeting between people of two or more culturess; e.g. China-Denmark or Sweden-Germany. Users typically include international key accounts, HR-personnel, project leaders, expatriates, process consultants, and facilitators engaged in cross-cultural sensitivity training. It may be used as a road map or process plan for individual cross-cultural training or when conducting workshops in smaller or larger groups.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj 5: Feedback

Dette kapitel med nye værktøjer fokuserer på de positive elementer i forbindelse med tilbagemeldinger, samt hvordan du kan give en konstruktiv feedback til andre - og ikke mindst til dig selv.

Claus Hellmann Hansen

Distancearbejde – organisering og ledelse

Ledelse af medarbejdere foregår i stigende grad med så stor fysisk afstand mellem leder og medarbejder, at face-to-face ledelse ikke bliver en del af den daglige aktivitet.

Claus Hellmann Hansen

Icebreakers

Når en gruppe mennesker skal arbejde sammen og nå frem til et resultat, er der ofte behov for at foretage sig noget, der kan få gruppens medlemmer til at ”tø op”, så de hurtigere kommer til at bidrage til det arbejde, der skal udføres. I litteraturen er der beskrevet mange øvelser, som kan anvendes til det formål, og de kaldes meget sigende for ”icebreakers”. I dette værktøj beskrives to helt forskellige icebreakers, som er relevante i to forskellige situationer.