Cases


Torben Heikel Vinther

Ny leder i praktik blandt medarbejdere

Praksisforståelse, delegering af ansvar og skabelse af simple strukturer er vigtige elementer, hvis man skal sætte sig ordentligt ind i et nyt lederjob. Anders Maegaard, tidligere i CPH Security, tog på frivillig praktik i virksomheden og indsamlede den viden, der skulle til for at skabe det nødvendige overblik.

Susanne Banck

Interim management - når virksomheden skærer ned

Denne case beretter om anvendelsen af interim management i forbindelse med afskedigelse af et stort antal medarbejdere. Casen præsenterer såvel det konkrete beslutnings- og handlingsforløb som nogle af de erfaringer med brugen af interim management, der blev gjort undervejs.

Pernille Bech Hansen

Arbejdsglæde og loyalitet - en medarbejderundersøgelse

Virksomhedernes konkurrenceevne er i stadig stigende grad betinget af medarbejdernes indsats og engagement. Denne erkendelse har placeret måling af medarbejdertilfredshed og loyalitet centralt i flere af ledelsesmodellerne med helhedsgreb på ledelse.

Tina Lund

Kulturen under uddannelse

Denne case behandler et omstillingsprojekt, der er blevet til i forbindelse med en ny afdelingsleders forsøg på at bringe samarbejdsformerne a jour. Hvad kan en leder gøre, hvis kulturen på en arbejdsplads er blevet så indgroet, at medarbejderne fagligt set er uvillige til at lære nyt og derfor holder stædigt fast i ineffektive arbejdsgange?