Artikler


Grundig onboarding betaler sig

I et marked, hvor der er mangel på kandidater, er det i lige så høj grad virksomheden, der må vise nye medarbejdere, at det er et sted, der er værd at blive, som det er de nye medarbejdere, der skal vise sit værd – derfor er god onboarding alfa og omega.

Christian Harpelund

Måling af onboarding – hvad er vigtigt hvornår?

Danske virksomheder sætter i stigende grad fokus på onboarding. Slåskampen for talenter tager til på det danske arbejdsmarked. Og den interne indsats for at holde fast på det talent, man har fået fingrene i, er på dagsordenen rigtigt mange steder.

Maja Rosenstock

CSR og HR har brug for hinanden

CSR og HR lever i mange virksomheder hver deres liv uden den store kontakt med hinanden, men der er store potentialer i en tættere kobling mellem de to områder. Læs her om hvordan CSR og HR kobles tættere sammen.

Mette Fenger

Mål mangfoldigheden - det betaler sig

Det kan give gode rekrutteringsmuligheder, appellere til kunderne og styrke innovation og arbejdsglæde på virksomheden, hvis ledelsen prioriterer mangfoldighed. Men det er vigtigt at måle effekten, så mangfoldigheden ikke bare er til pynt.

Bjørn von Herbst

Hjælp til rekrutteringen - search eller selection?

Når en virksomhed står over for udfordringen at skulle tiltrække og ansætte nye medarbejdere, har den en række forskellige muligheder. Denne artikel vil forsøge at afdække de krav, virksomheden bør stille, såfremt det er ønskværdigt at inddrage en ekstern partner.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Rikke Kristine Nielsen

Når udlandsmedarbejderen vender hjem

Virksomheden risikerer at gå glip af vigtige bidrag, hvis hjemvendte medarbejdere ikke re-integreres ordentligt. Men hvad kan virksomheden gøre for at lette mødet med arbejdspladsen? Læs her en case om karriereudvikling for udlandsmedarbejdere.

Jesper Havaleschka

Er HR et kvindefag?

Vi havde som udgangspunkt stillet os selv spørgsmålet, om det mon var muligt at identificere en egentlig HR-Profil – en fælles profil for de mennesker, der beskæftiger sig med HR området til daglig? Denne artikel er et forsøg på at besvare dette spørgsmål. Det vil sige i hvor stor udstrækning udgør mennesker, der arbejder med HR en homogen gruppe? Med udgangspunkt i Garudas Hoved-Hjerte-Ben model, følger her den gennemsnitlige grafiske profil for de deltagende HR-respondenter.

Rikke Kristine Nielsen

Rekruttering - den psykologiske kontrakt i støbeskeen

Indgåelse af en bæredygtig psykologisk kontrakt fra starten af samarbejdet mellem virksomhed og (kommende) medarbejder kræver realistisk rekruttering, retvisende employer branding samt utvetydig markedsføring af jobbet og arbejdsgiveren.

Rikke Kristine Nielsen

Personalepolitik – for de (in-)humane ressourcer

Mennesket har vundet over maskinerne og indtager i dag førstepladsen som virksomhedens vigtigste ressource. Men måske kommer maskinerne ind i kampen igen på en helt ny måde inden for en ikke alt for fjern fremtid – som stadigt mere kunstigt intelligente og menneskelignede robotter, der vinder indpas i servicefagene langt fra automatiseret samlebåndsproduktion.

Rikke Kristine Nielsen

Dit danske employer brand

Recession eller ej: Der er bred enighed om, at det for Danmark gælder om at positionere sig i kampen om arbejdskraften på det internationale arbejdsmarkedet. Men hvordan er Danmark som jobland? Hvordan fremstår det danske arbejdsmarked for udenlandske arbejdstagere?

Lederskab i en global verden

Den største udfordring for globale virksomheder i dag er at drive innovation ved at forstå den verden, de opererer i. Siden den finansielle krise brød ud, står det klart, at der også er en bagside af medaljen ved en øget globalisering. Men trods den øgede kompleksitet i samfundet er de fleste ledere dog enige i, at fremtidens vækstkometer er de virksomheder, der er i stand til at mobilisere talent, teknologi, kapital og nytænkning over hele kloden.

Kresten Jessen, Olav Jessen

Jagten på den rigtige medarbejder – på den rigtige måde

I kampen om at rekruttere og fastholde de dygtigste og mest loayle medarbejdere vinder selektionsværktøjer som personlighedstests og intelligenstests stadig større udbredelse. Men hvem vælger, hvilket selektionsværktøj virksomheden skal bruge, og hvilke signaler sender dette valg ud- og indadtil?

Rikke Kristine Nielsen

Dream Team Jante – om stjerner og vandbærere i arbejdslivet

Hvis Danmark skal beholde medlemskabet i den økonomiske verdensklasse kan det ikke nytte, at vi hylder middelmådighed og tryghedsnarkomani. Vi skal turde sætte noget på spil, begå fejl og komme igen – og så skal vi forstå at fremelske og udnytte verdensklassetalent.

Kaare Danielsen

Jobansøgere skal behandles som kunder

Firmaer forstår typisk udmærket betydningen af at være serviceminded og handle hurtigt, når det gælder kunderne. Men der er gode grunde til at behandle jobansøgere på lige fod med potentielle kunder, alene af den grund at jobansøgere som regel også er potentielle kunder.

Henrik Rygaard Jensen

Rekruttering er kommunikation - 18 måder at kommunikere på

Et af rekrutteringens vigtigste elementer er formidlingen af budskabet ”Vi mangler en ny medarbejder”. Men hvordan kommunikerer vi til omverdenen, at vi rekrutterer?

Henrik Holt Larsen

Dilemmaer i tiltrækning af gode hoveder

Beslutningen om, hvem man vælger at ansætte, hører til virksomheders mest langsigtede: Dels rækker konsekvenserne mange år frem i tiden, og dels har ansættelserne meget store konsekvenser for virksomhedens liv. Men at rekruttere medarbejdere – særligt de dygtigste - er en proces fyldt med dilemmaer.

Henrik Christensen

Fremtidens jobannoncer

Henrik Christensen, Jobindex.

Henrik Holt Larsen

SMV'er og akademikere har brug for hinanden

Nyudklækkede kandidater ved ikke, hvor godt de kunne få det, hvis de arbejdede i en SMV, og SMV'erne ved ikke, hvad de kunne få af godt ved at ansætte unge akademikere. De har brug for hinanden, og vi andre har brug for dem, hvis underskoven i dansk erhvervsliv skal springe ud i forårsfarver!

Jørgen Peter Madsen

Kravanalyse

Kravanalysen skal føre frem til en beskrivelse af de personer, der vil egne sig til jobbet. Hvilke karakteristika skal de generelt have?

Jørgen Peter Madsen

Jobanalyse

Denne tekst er et uddrag fra bogen ”Systematisk personaleudvælgelse: Teori og Praksis” (2001), og den beskriver en række metoder til jobanalyse. Hver af metoderne ledsages af checklister eller grundige vejledninger. Lær at komme helt ned i detaljen i jobanalysen via spørgeskemaer, interviews, egne observationer eller logbøger.

Rikke Kristine Nielsen

Kampen om dit employer brand

”Employer brandet” kan let få ridser i lakken, når mange konkurrerende røster blander sig i kampen om medarbejderne – tidens knappe, kritiske og informationssøgende ressource. Hvis viden er magt, har jobansøgerne fået mere magt – ikke mindst på grund af internettet.

Rikke Kristine Nielsen

Den nye medarbejdergeneration - de uregerlige!

Danske arbejdspladser bliver i stigende grad befolket af en ny type medarbejdere, der karakteriseres som talentfulde, men forkælede egoister, der præsterer bedst på egen hånd og ikke umiddelbart ser værdien af at overholde almindelige sociale spilleregler på arbejdspladsen.

Michele Guarini

Stædig brug af intuition mod bedre vidende

Den intuitive metode bygger på et meget usikkert grundlag og negligerer fuldstændigt, at forudsigelser bygger på sandsynligheder. Man er derfor tvunget til at vælge videnbaserede metoder, hvis man skal investere sine penge ordentligt.

Rikke Kristine Nielsen

Når HR rekrutterer til HR: HR-medarbejder anno 2008

Hvad skal en HR-person egentlig kunne? Det er lang tid siden, at juridisk-administrativ kompetence inden for ansættelsesforhold og lønbogholderi kunne gøre det. Men det er efterhånden heller ikke længere nok at være velbevandret udi metoder og værktøjer til forvaltning af de menneskelige ressourcer.

Julie Kronstrøm Carton

HR goes global

Hvordan håndterer din organisation, at HR-området for alvor bliver globalt? Hvilke konsekvenser har det, at jagten på kvalificerede medarbejdere foregår med hele verden som rekrutteringsgrundlag? Og hvordan kan de små og mellemstore virksomheder være med i kapløbet om at tiltrække den globale talentmasse, som der bliver stadig større konkurrence om? Få nogle bud på, hvad der skal til.

Michele Guarini

Find de rigtige talenter

"Det, jeg vil i denne artikel, er ikke at definere, hvad jeg mener med talent, men mere at se på, hvordan begrebet bliver brugt, og hvordan nogle definitioner er mere værdiskabende end andre."

Frans Bévort

Fleksible relationer i det 21. århundrede - den udvidede byttehandel mellem ansat og virksomhed

Måden, virksomheder og organisationer bruger medarbejdere på, har forandret sig på nogle grundlæggende måder gennem det 20. århundrede.

Rikke Kristine Nielsen

Empowerment på nettet - mere magt til jobansøgeren?!

Dårlig ledelse udgør en trussel mod virksomhedens employer brand og tiltrækning af medarbejdere bla. via internettet.

Rikke Kristine Nielsen

Arbejdslivets talentspejdere

Hvis talentmassen skal udnyttes, er der mange fejlkilder at være opmærksom på for at sikre sig et fuldt overblik over ressourcerne. Det gælder om at bedrive mangfoldighedsledelse og være på forkant med egne fordomme og forkærligheder som den, der udpeger talentet.

Per Thygesen Poulsen

Ledelse ifølge Olsen Banden - Kapitel 12: Rekruttering

Til sin opgave for departementet behøver Egon to rekrutter til en midlertidig Olsen Bande. Dem må departementet skaffe.

Lars Lundmann Jensen

5 gode grunde til ikke at bruge personlighedstests

I Danmark anslås det, at mellem 40 og 70 pct. af private og offentlige virksomheder anvender personlighedstestning, når de skal rekruttere. At personligheden betyder rigtigt meget for kandidaters jobperformance. Men der er et stort problem med personlighedstests.

Morten Ballisager

Onboarding starter i rekrutteringsprocessen

Onboardingprocessen har stået højt på HR-agendaen i mange år. Formålet er at sikre, at den nye medarbejder kommer godt ombord på sin nye arbejdsplads og fastholdes i virksomheden i lang tid. Det er m.a.o. et effektivt våben mod fejlrekrutteringer og høj medarbejderomsætning. Men hvordan sammensætter man den ideelle onboardingproces?