Værktøjer


Claus Hellmann Hansen

Onboarding

Onboarding er et begreb, som skal ses i sammenhæng med Talent Management. Onboarding søger at drage fordel af det talent, som nye kolleger besidder, så hurtigt som muligt. Det kan betragtes som efterfølgeren til ”Introduktion af nye medarbejdere”, hvis formål er at byde nye kolleger velkommen og sikre dem en basisviden om virksomheden.

Jørgen Lisberg

Hvad kendetegner et godt medlem af ledergruppen?

En af det enkelte medlems vigtigste kvalifikationer er vedkommendes lyst og evne til at præge gruppens måde at lede og samarbejde på. Men præcis hvor vigtig, denne kvalifikation er i den enkelte ledergruppe, er selvfølgelig situationsbestemt, og de enkeltes kvalifikationer skal helst supplere hinanden på bedste vis.

Claus Hellmann Hansen

At give en reference om en tidligere medarbejder/ansat

Dette værktøj er ment som en hjælp til alle, der i forhold til en arbejdssituation bliver bedt om at give en reference om en anden person, fx når denne søger ny stilling eller søger ind på en uddannelse. Derfor er målgruppen først og fremmest ledere på alle niveauer. Men også kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere, som fx leverandører eller kunder, kan komme ud for denne situation. Referencepersoner omfatter derfor i princippet enhver, der har haft lejlighed til at observere medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng.

3 spørgsmål, der afslører alt

Medarbejderes personlighed er afgørende. Her er en enkel måde at få at vide på, om en kandidat er den rigtige for din virksomhed.

Claus Hellmann Hansen

Hvad koster opsigelsen?

Du ved det er kostbart, når en medarbejder forlader firmaet – såkaldt frivilligt eller ved opsigelse. Men hvor dyrt er det i virkeligheden, når du medregner alle omkostninger?

Claus Hellmann Hansen

Afslag i forbindelse med stillingsbesættelse

Som hovedregel må virksomheder leve op til to standarder, når et afslag kommunikeres: En præcis dokumentation i forhold til et ansættelsesforløb og effektiv kommunikation. Men der er mange faldgruber mellem det ene yderpunkt: total ærlighed og det andet: tavshed.

Bente Øhrstrøm

Introduktion af ny medarbejder

Værktøjet sikrer, at de relevante aktiviteter i forbindelse med introduktion af ny medarbejder bliver planlagt og gennemført, så man undgår misforståelser omkring, hvad der skal gøres og af hvem.

Nicoline Jacoby Petersen

Jobprofiler og -annoncer

Med dette værktøj er du godt rustet til de første to faser i ethvert rekrutteringsforløb – identificeringen af job- og personprofilen og udarbejdelsen af jobannoncen.

Nicoline Jacoby Petersen

Annoncemedier

Dagblad eller fagblad, hjemmeside eller karrieredag. Dette værktøj giver et overblik over de mange medier, man kan indrykke sine stillingsannoncer i.

Claus Hellmann Hansen

Alternative metoder til tiltrækning og udvælgelse

Nettotilgangen til arbejdsmarkedet vil i de kommende år være faldende. Det vil presse virksomheder til at arbejde målrettet for at kunne vedligeholde og udvikle virksomhedens samlede kompetence. Virksomheden skal følgelig både kende til flere forskellige rekrutteringsmetoder samt vide, hvordan de bedst kan benyttes. Dette værktøj, giver virksomheden den nødvendige information.

Claus Hellmann Hansen

Referencesamtalen

At tage referencer på ansøgere har i princippet være anvendt i Danmark i mange år. I praksis kan der imidlertid strammes meget op omkring denne proces. Der er sket en række ting, der betyder, at der er mere end sund fornuft i at professionalisere denne del af udvælgelsesproceduren.

Tina Lund

Rekruttering på internettet - værktøj til et målrettet marked

Gruppen af ansøgere, der udelukkende venter på, at de kompakte søndagsaviser bliver presset gennem brevsprækken, er i dag forsvindende lille. Mange ansøgere ser i stedet internettet som en væsentlig og let anvendelig kilde til nye jobs.

Anette Poulfelt

Skabelon til ansættelsesbevis for funktionærer

Et ansættelsesbevis har til formål at give medarbejderen overblik over alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet, i det omfang disse forhold ikke fremgår af ansættelseskontrakten eller på anden måde er kommunikeret skriftligt til medarbejderen. Denne skabelon kan tjene som udgangspunkt for udarbejdelsen af et ansættelsesbevis, der passer specifikt til din virksomhed.

Mette Mejlhede

Referenceinterviewguide

Referencer kan være med til at give flere perspektiver på en jobansøgers kompetencer. Denne guide kan anvendes i et ansættelsesforløb efter interview, når jobkandidater skal udvælges, og ansættelsesudvalget skal sikre sig, at de har fat i den rette ansøger.

Anette Poulfelt

Jobprofil og personprofil - grundlaget for en målrettet rekrutteringsproces

I arbejdet med at kortlægge kvalifikationer - og dermed lægge fundamentet for at kunne rekruttere den rigtige medarbejder - er en måde at strukturere processen på at udarbejde en jobprofil og en personprofil for stillingen.