Tematekst

Erhvervslivets udgifter forårsaget af dårligt fysisk arbejdsmiljø tælles hvert år i to-cifrede milliardbeløb. Arbejdsmarkedslovgivningen er i konstant forandring for at imødegå disse problemer, men i sidste ende kan en proaktiv strategi kun lade sig gøre, hvis den enkelte virksomhed hæver spørgsmålet om arbejdsmiljøet hele vejen op på det ledelsesmæssige topniveau.