Tematekst

Som leder fører man jævnligt personalesamtaler. Uanset anledning og formål gælder det for alle typer samtaler, at forberedelse og forståelse for hinanden hjælper den gode og konstruktive dialog på vej. Det første skridt i retning af denne dialog er, at lederen gør sig klart, hvad formålet med den forestående samtale er.