Cases


Garuda

Sådan bruger vi profilværktøjer

Profilværktøjer kan bruges til alt fra rekruttering og motivation til matchmaking mellem studerende og erhvervsliv. Produktionsvirksomheden Glud & Marstrand og Aarhus Universitets karrierecenter fortæller her, hvordan arbejdet med profilværktøjer tilfører værdi til lige netop deres HR-processer.

Dorthe la Cour

Når arbejdsgange bliver for tunge

Mange gange rekrutteres eller omorganiseres der uden en tilbundsgående analyse af, hvilke opgaver, der er de primære, og hvilke særlige kvalifikationer det kræver.

Pernille Bech Hansen

Arbejdsglæde og loyalitet - en medarbejderundersøgelse

Virksomhedernes konkurrenceevne er i stadig stigende grad betinget af medarbejdernes indsats og engagement. Denne erkendelse har placeret måling af medarbejdertilfredshed og loyalitet centralt i flere af ledelsesmodellerne med helhedsgreb på ledelse.

Peter Andersen

Fra laborant til afdelingsleder

Mange brancher ville være tjent med at få tilført medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en strømlinet uddannelses- og erhvervsbaggrund. Faren ved altid at satse på kandidater med de traditionelt gangbare uddannelsespapirer og målrettede jobforløb kan blive, at der bliver for meget ”fag” og for lidt ”menneske”.

Karin Nicholson

Karrieremesser for studerende

I kampen om at tiltrække de dygtigste blandt de nyuddannede, vælger mange virksomheder at henvende sig til potentielle ansøgere, allerede inden de forlader skolebænken. En måde at gøre dette, er at deltage i karrieredage på uddannelsesinstitutionerne. Læs her om, hvordan du sikrer virksomhedens synlighed og får det maksimale udbytte af messedeltagelsen.