Tematekst

Fleksibilitet på arbejdspladsen omtales ofte som en positiv faktor for produktiviteten, og under de rette omstændigheder kan den også leve op til dette ry. Men det er værd at holde sig for øje, at fleksibilitet på ingen måde er et entydigt begreb, og at de positive gevinster ved at indføre fleksibilitet på et givent område ofte sker på bekostning af noget eller nogen.