Tematekst

En personalepolitik skal være et levende værktøj i virksomheden, som udvikler sig med og for virksomheden og medarbejderne i den daglige praksis. Personalepolitikken kan tjene til at afklare en lang række af de medarbejderforhold, som er for alvorlige til at skulle diskuteres ad hoc og etablere en fornemmelse af forudsigelighed og sikkerhed.