Tematekst

Den skriftlige ansættelseskontrakt er grundlaget for et ansættelsesforhold, og rammerne for samarbejdet bør fremgå klart og tydeligt heraf. Desværre nøjes alt for mange virksomheder dog med henvisninger til funktionærloven, selv om denne kun regulerer de mest basale elementer i ansættelsesforholdet og i øvrigt kun dækker ca. 60% af arbejdsmarkedet.