Tematekst

Aflønning er en helt central del af forholdet mellem en arbejdstager og en arbejdsgiver. Lønnen har en adfærdsregulerende effekt med hensyn til at tiltrække, fastholde og motivere medarbejderne, og der er i de senere år kommet øget fokus på, hvordan løn og individuel præstation kan kobles sammen. Få et opdateret overblik over aflønninges mange dimensioner i denne tematekst.