Værktøjer


Lær dig selv at lede møder

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du leder et møde succesfuldt, hvordan du planlægger det, faciliterer processen, sikrer optimal anvendelse af de tilstedeværende ressourcer, og ikke mindst hvordan du sikrer at de aftalte mål realiseres.

Rikke Kristine Nielsen, Mogens Kischinovsky

Præsentationsteknik: Mundtlige præsentationer

Mundtlige præsentationer er en vigtig del af arbejdslivet. Alle kan genkende et godt og medrivende oplæg, når vi ser det, men det er ikke altid lige let at oversætte disse erfaringer fra tilskuerrækkerne til praksis. I dette værktøj præsenteres checklister til forberedelse, udførelse og opfølgning på mundtlige oplæg til brug i det daglige.

Claus Hellmann Hansen

Retningslinier for brug af sociale medier på arbejdspladsen

Tilstedeværelse på og anvendelse af sociale medier er i stigende grad blevet vigtigt for virksomheder. Dermed er behovet for en politik, retningslinier eller regler for, hvordan medarbejdere forholder sig til disse medier, blevet vigtigt.

Svend-Erik Engh

Få mennesker engageret i forandring med ”springboard stories”

En god historie, fortalt på det rigtige tidspunkt, giver masser af konkret erfaring fra sig og kan hurtigt gives videre. På den måde skabes identitet og fællesskabsfølelse i en virksomhed. En moderne leder skal skabe klare billeder af, hvordan succes kan opnås: Billeder baseret på et fælles værdigrundlag, som forvalter succesen både på det personlige og på det organisatoriske plan. Dette værktøj giver ideer til, hvordan ledere og andre forandringsagenter kan bruge ”springboard stories” til at italesætte og formidle visioner og ideer til forandring.

Ib Ravn, Steen Elsborg

Lærende møder og konferencer i praksis

Møder og konferencer besidder et særligt læringspotentiale. Det er udmærket at invitere eksperter og oplægsholdere til at kommunikere idéer ud i salen, men deltagerne har også ressourcer og erfaringer, som de typisk vil være glade for at dele med hinanden. Dette værktøj giver vejledning i, hvordan konferencens form kan facilitere denne form for videndeling.

Henrik Merkelsen

Forandringskommunikationskurven

Der breder sig en forståelse af, at dårlig og mangelfuld kommunikation ofte er (hoved-)årsag til, at virksomhedsændringer ikke opnår medarbejdernes forståelse og støtte, og derfor aldrig giver de tilsigtede gevinster. Dette værktøj giver anvisninger til ledelsens kommunikation i forandringens forskellige faser.

Lotte Darsø

Innovationsdiamanten

En måde at afdække innovationskulturen og rammebetingelserne for innovationsarbejdet på er at arbejde med modellen innovationsdiamanten, hvis fire dimensioner anvendes til at analysere, hvordan der typisk arbejdes med innovation, og hvor der bør sættes ind. Værktøjet præsenterer som udgangspunkt innovationsdiamantens fire dimensioner, hvorefter der gives et konkret bud på, hvordan man kan arbejde med modellen i praksis.

Marianne Selvig Olsen

Værktøj til tilrettelæggelse af personaleblad og intranet

Et personaleblad eller et intranet er en helt uvurderlig kommunikationskanal til deling af viden mellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere. Det bør have ledelsens engagement, deltagelse og støtte.