Artikler


Kirsten Ørbæk

WEBINAR: Kultur- og værdiprocesser

Kirsten Ørbæk er uddannet cand. psyk. og har gennem flere år arbejdet med organisationsudvikling. Kirsten vil på dette webinar sætte fokus på, hvordan du opbygger og implementere processer for kultur- og værdiudvikling, som kan være understøttende for den løbende forandringsproces de fleste virksomheder gennemgår.

Flemming Poulfelt

Værdien af værdier

Mange danske virksomheder og organisationer har igennem de senere år formuleret visioner og et værdisæt, som organisationen ønsker at agere i henhold til for at skabe en ”langtidsholdbar” organisation.

Pia Stevn

Virksomhedens værdigrundlag - kraften til at adskille sig fra de andre

Formålet med denne artikel er at give virksomheden inspiration og konkrete metoder til at arbejde med at definere virksomhedens værdigrundlag og dets anvendelse i daglig praksis som branding udadtil og som værdiledelse og adfærd indadtil.

Rikke Kristine Nielsen

Selvledelse uden svinkeærinder

Denne artikel behandler fire udfordringer til, hvad der er godt medarbejderskab og godt lederskab. En vellykket håndtering af disse udfordringer er succeskriterium for realiseringen af en selvledende samarbejdsform.

Flemming Poulfelt

Ansvarlighed søges!

Når det går godt, kan alt (næsten) lykkes. Når det går den modsatte vej, er succesoplevelserne ofte færre. Tilsvarende er det næsten med fænomenet ansvarlighed, for der synes at være en omvendt sammenhæng mellem tidernes gunst og ansvarlighed: Jo bedre tider desto mindre ansvarlighed! Måske hård kost, men desværre ganske korrekt, hvis blikket vendes mod virkeligheden.

Rikke Kristine Nielsen

Multikulti-moral? Forretningsetik og kulturmøde

Moral er godt, dobbeltmoral er muligvis dobbelt så godt, når man skal omgås succesfuldt med folk fra andre kulturer. En værdimæssigt fleksibel adfærd kan være gavnligt for at opnå vellykkede kulturmøder – det tyder forskning i såkaldt kulturel intelligens på. Dét udfordrer offentlige og private virksomheders etik, brand og omdømme.

Henrik Holt Larsen

Giv medarbejderne albuerum

Videnmedarbejdere er en vigtig og eftertragtet kategori af medarbejdere. Men de vil ikke spises af med, at "reglerne siger" - de køber kun gode argumenter.

Birgitte Michelsen

Skal værdier opdages eller opfindes?

Processen med at implementere værdibaseret ledelse kan kun blive en succes, hvis den sker i samspil med de(n) allerede eksisterende kultur(er) i den enkelte organisation. Det er derfor på tide gøre op med opfattelsen af værdibaseret ledelse som et topstyret forløb. Læs her om medarbejderinddragelse i forbindelse med værdibaseret ledelse.

Tom Christensen

Værdibaseret ledelse - sådan! Organisationsudvikling, der tager hensyn til interessenternes værdier og forventninger

Artiklen anlægger et meget praktisk perspektiv på værdibaseret ledelse bygget på forfatterens egne erfaringer. Der fremsættes et forslag til, hvordan man kunne vælge at arbejde med værdibaseret ledelse i en helt konkret situation understøttet af et konsulentfirma sådan som det, forfatteren selv er repræsentant for.

Tom Christensen, Lone Thomsen Ørtoft

Værdigrundlag, måling og kompetenceudvikling

To konsulenter giver – ud fra konsulenterfaring i kommunerne – deres bud på konkrete metoder og værktøjer til, hvordan kompetenceudvikling kan tage udgangspunkt i organisationens værdigrundlag.