Værktøjer


Virksomhedens værdier - og dilemmaer

Når man som leder skal arbejde med virksomhedens værdier, er det vigtigt at være bevidst om, hvilke værdier man bruger hvornår, og hvilken betydning værdierne har for de valg, man træffer. Det er godt at gøre sig klart, at når man i dagligdagen skal træffe valg, kan man ikke undgå at støde på forskellige dilemmaer – og at ens egne værdier pludselig kan komme til at spille en rolle.

Tina Lund

Organisationens værdier i hverdagen

En ting er at definere et officielt værdisæt i en virksomhed – noget andet er at praktisere det i forhold til medarbejdernes hverdag og at indpasse det i de værdisæt, der florerer i virksomhedens forskellige afdelinger og grupper af medarbejdere og ledere.

Rikke Kristine Nielsen

Forslag til fremgangsmåde ved indføring af værdibaseret ledelse

Står du over for at skulle deltage i implementeringen af værdibaseret ledelse, eller er du den leder, der skal omdanne holdning til handling i hverdagen, er her et forslag til, hvordan man kan gribe indførelsen af værdibaseret ledelse an.

Sanina Kürstein

Sæt selvledelse på dagsordenen. Et værktøj til selvledere - og deres ledere

Dette er et grundværktøj for ledere, der leder medarbejdere med stor frihed i hverdagen. Det er også et værktøj, medarbejdere med stor specialiseret viden og vide rammer for arbejdet kan bruge til at lede sig selv. Værktøjet er særligt relevant på arbejdspladser, hvor selvledelse ikke tidligere har været italesat som vilkår og som organisationsform. Her vil man kunne opnå bedre trivsel og forretningsmæssige resultater.

Corporate Volunteering - en drejebog om frivilligt arbejde i arbejdstiden

Skandia – Ideér for Livet, forfattet af Skandia og Radius Kommunikation.

Værdisortering

I forbindelse med udarbejdelse af værdier, er det ofte et stort problem at prioritere mellem de mange forslag, som en samlet brainstorm fører frem til. Dette værktøj giver vejledning til en øvelse, som har til formål at skabe enighed om betydningen af de enkelte værdier samt at gøre det klart, hvilke værdier, der bør udnævnes til kerneværdier.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Tidsstyring

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.

Claus Hellmann Hansen

Visioner og andre former for samsyn - En metode til udvikling af visioner

Som topchef spørger man sig selv: Hvordan kan jeg fortsætte med at motivere og engagere medarbejderne, når jeg ikke længere har tid eller ressourcer til at nå ud til dem alle sammen? Dette værktøj leverer en metode, som kan hjælpe topchefer, mellemledere og andre medarbejdere til at bevæge sig i samme retning og mod de samme mål.

Sådan kan I måle den sociale kapital

At arbejde med organisationens sociale kapital betyder, at arbejde på at højne tilliden, retfærdigheden og samarbejdsevnen. Og det arbejde må ikke forveksles med et kvik-fix, men er en kontinuerlig arbejdsindsats, hvor de tre elementer integreres i de øvrige processer.

Tina Lund

Holdningsbarometeret

Når virksomheden eller den enkelte afdeling skal definere værdier, bør der arbejdes aktivt med disse. Dette værktøj præsenterer en øvelse, hvor den enkelte medarbejder får lov at tage stilling til forskellige værdiorienterede udsagn, og hvor der åbnes for en dialog, der til sidst fører frem til en måling af medarbejdernes samlede holdning til virksomhedens værdier.