Artikler


Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Kommunikation og gennemslagskraft

Hvad er klar kommunikation? Det er når dit budskab er modtaget og der er skabt fælles forståelse – og der kommer det ønskede resultat ud af det. Denne artikel handler om det der sker i kommunikationen.

Rikke Kristine Nielsen

Talent i fællesskab

”Intet menneske er en ø, sig selv nok” er det nok mest populære John Donne-citat, måske fordi det virker indlysende oplagt, på samme måde som ingen ville drømme om at forsøge at vinde Tour de France alene. Der er stjerner – og så er der vandbærere, og de to skal stå i et fornuftigt forhold til hinanden. Talentledelse fokuserer imidlertid typisk på enkeltmandstalent i modsætning til eksempelvis teamtalent eller afdelingstalent.

Rikke Kristine Nielsen

God dag, mand! - Økseskaft. Tværfaglig kommunikation i it-projekter

Det er ikke nødvendigt, at it-udvikleren forstår den faglige argumentation bag et ønske om udformning af en arbejdsproces; på samme måde er det temmelig begrænset, hvad en bruger egentlig behøver vide om fx databaser for at kunne bidrage til processen. Men de skal arbejde sammen for at lykkes – og de skal tale sammen.

Åse Lejbølle Jelstrup, Eskil Tybirk

Adizes' lederroller – ikke lige meget af hver

Teoretikeren Ichak Adizes har opdelt lederens rolle i fire gensidigt afhængige typer. Producentrollen (P) med viden om det konkrete produkt, Administratorrollen (A) med sans for orden og systematik, den kreative Entreprenørrolle (E), og Integratorrollen (I) som koordinerer. Læs her, hvordan Adizes' roller alle er nødvendige i ethvert lederteam.

Nico Viergever

PRINCE2™ og serviceniveau-aftaler

PRINCE2™ omtaler ikke specielt SLA’er (serviceniveau-aftaler), udviklingen af sådanne og nødvendige aktiviteter forbundet med dem. Det er der en meget enkel grund til: PRINCE2™ er en generisk metode til projektledelse, og alt det, som er særegent for bestemte drifts- og supportmiljøer eller særlige udviklingsprojekter, er udeladt. Hvis ikke det var sådan, ville metoden ikke fungere i andre situationer: den ville blive alt for restriktiv, og man ville bruge metoden uden at tænke, dvs. udøve ledelse ved hjælp af skabeloner. I denne artikel bringes en oversigt over hvor i PRINCE2™ processerne, man skal overveje SLA’er, og hvem i projektorganisationen, der bør gøre det.

Nico Viergever

PRINCE2™ i en nøddeskal

Dette dokument beskriver kortfattet og fra et teoretisk synspunkt, hvad PRINCE2™ metodologien går ud på

Signe Mejlhede

Den konkurrencedygtige og attraktive virksomhed - om at indføre selvstyrende grupper

Konkurrerende virksomheder har i dag stort set adgang til den samme teknologi, men ikke alle forstår at udnytte teknologien optimalt. Den afgørende forskel i konkurrenceevnen skal derfor findes i den måde, hvorpå virksomheder evner at frigøre og gøre brug af medarbejdernes viden og kreativitet.

Nikolaj Lunøe

Elefanten i dagligstuen. Kompleksitet i tænkning, samarbejde, ledelse og organisation

Elefanten i dagligstuen, som alle middagsgæsterne er enige om at ignorere. Sådan omtalte en kollega den canadiske organisationsteoretiker Elliott Jaques, der døde i 2003.

Arne Vestergaard, Inger Dræby

Hvis teambuilding er svaret, hvad var så spørgsmålet?

Denne artikels forfattere har set - og også deltaget i - mange fejlslagne forsøg på teambuilding. At øvelsen slår fejl skyldes ikke utilstrækkelige teknikker og metoder, men mere den måde vi tænker og taler om teambuilding på. "Know-how" er ikke længere nok; det er på tide at dele ud af teambuildingens "know-why".

Jacob Lindeblad

Teambuilding

Både i erhvervslivet og i sportens verden er målet med teams det samme - at vinde. En gruppe medarbejdere bliver sat sammen for at skabe det bedste produkt i konkurrence med ind- og udland. Det bedste team vinder. Læs her om, hvordan det velkoordinerede samspil mellem "jævne" spillere ofte slår superstjernernes sololøb.

Elisabeth Plum

Vælg den rigtige udvikling til teamet

Teamarbejdsformen opstår ikke af sig selv, blot fordi et antal personer bringes sammen og kaldes et team, og derfor et det nødvendigt at udvikle teamets samarbejde.

Merethe Klint

Spiller teamet sammen - eller spiller i falsk?

Når den organisatoriske succes og resultatskabelse skal gøres op, er tankesættet i mange organisationer stadig præget af et højt fokus på individuel performance og KPI’er (Key Performance Indicators). Når den organisatoriske succes og resultatskabelse skal gøres op, er tankesættet i mange organisationer stadig præget af et højt fokus på individuel performance og KPI’er (Key Performance Indicators).

Bo Krüger

3 grunde til at møder kan ændre din organisation til det bedre

Møder er ikke bare en hyggelig lille ting i organisationen, på linje med kopi- eller kaffemaskinen, som ledelsen ikke behøver at bekymre sig om. Møder er overalt, hele tiden og udgør en enorm del af det moderne arbejdsliv.

Dorte Rudi Andersen, Claus Dam Nielsen, Susanne Thagaard

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.