Værktøjer


Lær dig selv at facilitere processer

I dette værktøj kigger vi på de forskellige processer, som du kan stå overfor i rollen som facilitatoren, hvad du skal være opmærksom på hos dig selv og din kommunikation og hvordan du kan observere på processen og præge den positivt i den ønskede retning.

Lær andre at coache

I dette værktøj kigger vi på rollen som coach, hvornår denne udviklingsform er velegnet frem for andre metoder, hvad coachen skal være opmærksom på, herunder spørgeteknikker og faldgruber.

Faglig kompetenceudvikling

I dette værktøj kigger vi på hvilke faglige kompetencer, der essentielle for at opnå succes som medarbejder (dvs. individuel bidragsyder), ligesom du får mulighed for at evaluere dig selv på disse kompetencer.

Dion Sørensen

Feedback som ledelsesværktøj

Feedback er godt for alle parter – både for dem, der leverer feedbacken og i særdeleshed for den, der modtager feedback. Ikke desto mindre er vi generelt rigtigt dårlige til at huske at give feedback – specielt den mindre positive af slagsen. Og det skyldes ikke, at det er specielt svært, for det er det ikke. Vi afholder os langt oftere fra at give feedback pga. ubehaget ved at sige noget ”irettesættende” eller ”negativt” til et andet menneske.

Ib Ravn, Steen Elsborg

Lærende møder og konferencer i praksis

Møder og konferencer besidder et særligt læringspotentiale. Det er udmærket at invitere eksperter og oplægsholdere til at kommunikere idéer ud i salen, men deltagerne har også ressourcer og erfaringer, som de typisk vil være glade for at dele med hinanden. Dette værktøj giver vejledning i, hvordan konferencens form kan facilitere denne form for videndeling.

Jacob Lindeblad

Minefeltet

Følgende er en beskrivelse af en teambuildingøvelse. Den er nem at organisere, og primært deltagere - men også tilskuere - får et aktivt udbytte af øvelsen. Det er evalueringen bagefter med aktiv deltagelse af alle, som giver læringen.

Claus Hellmann Hansen

Måling af uddannelseseffekt

Måling eller evaluering af kurser, uddannelser, træning, e-learning m.m. er en kompliceret sag og rummer mange muligheder for misforståelser. Det skyldes først og fremmest, at hvis man fx mener, at effekten af et kursus alene er en konsekvens af det, som foregår i kursuslokalet, vil man ”skyde langt forbi”. Virkningen af et kursus har mindst lige så meget at gøre med de omgivelser, som kursisten kommer fra og skal tilbage i.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Det du kan gøre for at minimere stress og følelsen af at være bagud

Der er mange ting, som du kan gøre for at styre dig igennem alle dagens møder og opgaver, uden at miste overblikket og uden følelsen af at halse bagefter, parret med en følelse af ikke at slå til.