Cases


Tina Lund

Den Store Plan - intern læring på Det Biovidenskabelige Fakultet

I forbindelse med kompetenceudvikling og læring i organisationen er det nærliggende at tænke på selve læringsforløbet som noget, der finder sted i form af eksterne kurser og uddannelser. Men organisatorisk læring kan lige så vel ske som interne kurser, hvor medarbejderne, som jo ofte besidder meget forskelligartet viden, underviser hinanden.

Chef over cover

I 2010 etablerede konsulenthuset Hartmanns Chef-over-cover-ugen som en pendant til tv- programmet ’Undercover chef’. En uge om året bytter virksomhedens seks strategiske ledere lederkasketten ud med et praktikantskilt og tager på besøg rundt i virksomhedens forskellige afdelinger. Det gælder også for Hartmanns’ administrerende direktør, Anne-Mette Ravn, som hvert år ser frem til at få praktikantskiltet på.