Artikler


Pia Stevn

Virksomhedens værdigrundlag - kraften til at adskille sig fra de andre

Formålet med denne artikel er at give virksomheden inspiration og konkrete metoder til at arbejde med at definere virksomhedens værdigrundlag og dets anvendelse i daglig praksis som branding udadtil og som værdiledelse og adfærd indadtil.

Rikke Kristine Nielsen

Dit danske employer brand

Recession eller ej: Der er bred enighed om, at det for Danmark gælder om at positionere sig i kampen om arbejdskraften på det internationale arbejdsmarkedet. Men hvordan er Danmark som jobland? Hvordan fremstår det danske arbejdsmarked for udenlandske arbejdstagere?

Inge Aagaard

Kinesiske virksomheder får øjnene op for ansvar og imagepleje

I Danmark og andre vestlige lande har det længe været almindeligt at private virksomheder frivilligt påtager sig et socialt ansvar (CSR - virksomhedens sociale ansvar). Men, - er der en tilsvarende udvikling i gang i Kina?

Katrine Steen

Krisekommunikation - forberedelse lønner sig

Kriser har karakter af lynnedslag. De rammer pludseligt og kan gøre megen skade. Har ledelsen imidlertid forberedt sig grundigt på mulige kriser, og formår den at håndtere selve krisen på professionel og sikker vis, kan krisen tackles og sågar vendes til noget positivt for virksomheden.

Kaare Danielsen

Jobansøgere skal behandles som kunder

Firmaer forstår typisk udmærket betydningen af at være serviceminded og handle hurtigt, når det gælder kunderne. Men der er gode grunde til at behandle jobansøgere på lige fod med potentielle kunder, alene af den grund at jobansøgere som regel også er potentielle kunder.

Rikke Kristine Nielsen

Kampen om dit employer brand

”Employer brandet” kan let få ridser i lakken, når mange konkurrerende røster blander sig i kampen om medarbejderne – tidens knappe, kritiske og informationssøgende ressource. Hvis viden er magt, har jobansøgerne fået mere magt – ikke mindst på grund af internettet.

Lone Schrøder Jeppesen

I konstant kriseberedskab

Offentlig omtale af virksomhedernes kattepiner er blevet hverdagskost. Det tvinger ledelsen til at være i konstant beredskab og opruste med kriseplaner, der skal modstå mediestormen, hvis krisen først bryder ud. Men mange ledere er uforberedte.

Majken Schultz

Corporate branding – virksomheden som den samlende kraft

Opfattelsen af hvad branding er, og hvordan man opbygger stærke brands har ændret sig radikalt i de senere år både blandt teoretikere og praktikere. Fra at opbygge brands igennem enkeltstående produkter og services (produkt branding) er der kommet fokus på at have virksomheden selv som den samlende kraft bag brandet (corporate branding).

Rikke Kristine Nielsen

Empowerment på nettet - mere magt til jobansøgeren?!

Dårlig ledelse udgør en trussel mod virksomhedens employer brand og tiltrækning af medarbejdere bla. via internettet.

Karin Kristensen, Lisbeth Kjeldgaard Almsten

Terminologi er kommunikation

Det sproglige fundament - virksomhedens terminologi - får typisk ikke så meget opmærksomhed, men er en vigtig brik i det billede der tegnes af virksomheden, og er af afgørende betydning for, at kommunikationen bliver effektiv.

Casper Janns og Frank Dybdal

Stakehold! Sådan identificeres, måles og udvikles virksomhedens værdi i stakeholder-økonomien

”Det bedste, man kan gøre med det traditionelle regnskab er… ingenting. Gem det væk, lås det ind i et skab, eller allerbedst: Brænd det på bålet.” Så kontant tager forfatterne af bogen ”Stakehold” afstand fra det traditionelle regnskab som virksomhedens vigtigste styringsredskab.

Imagehåndtering gennem ”impression management”

Der er mange udfordringer ved opbygningen af et stærkt image. Ved anvendelse af "impression management" - som dækker over en række praktiske strategier - kan virksomheden forsøge at påvirke dens interessenters opfattelse af virksomheden, dvs. påvirke virksomhedens image.