Værktøjer


Claus Hellmann Hansen

Medarbejder-exit i et ledelsesperspektiv

En medarbejders sidste indtryk af sin tidligere arbejdsplads kan få indflydelse på en række forhold: Vil man evt. søge tilbage til virksomheden på et senere tidspunkt? Vil man anbefale virksomheden som arbejdsplads? Vil man tale pænt om virksomheden? Dette værktøj beskriver nogle af de politikker og den praksis, som kan anvendes af virksomheden, efter at det er besluttet, at et ansættelsesforhold skal ophøre, og den faktiske fratrædelse finder sted.

Corporate Volunteering - en drejebog om frivilligt arbejde i arbejdstiden

Skandia – Ideér for Livet, forfattet af Skandia og Radius Kommunikation.

Claus Hellmann Hansen

Afslag i forbindelse med stillingsbesættelse

Som hovedregel må virksomheder leve op til to standarder, når et afslag kommunikeres: En præcis dokumentation i forhold til et ansættelsesforløb og effektiv kommunikation. Men der er mange faldgruber mellem det ene yderpunkt: total ærlighed og det andet: tavshed.

Majken Schultz

Corporate Branding Tool-Kit - analyse og ledelse af corporate brands

At skabe et corporate brand er en anden og langt større udfordring end at skabe enkeltstående produkt brands. Det er derfor også et område, hvor der er god grund til at lade sig informere af andres erfaringer. Denne værktøjskasse kan bruges til at analysere styrken af et corporate brand, at strukturere arbejdsprocessen med at etablere og videreudvikle brandet.