Værktøjer


Lær teamet at coache

I dette værktøj kigger vi på coaching som udviklingsmetode i et team, herunder hvornår coaching er velegnet frem for andre metoder, hvad man skal være opmærksom på, når man coacher, spørgeteknikker og faldgruber.

Lær andre at coache

I dette værktøj kigger vi på rollen som coach, hvornår denne udviklingsform er velegnet frem for andre metoder, hvad coachen skal være opmærksom på, herunder spørgeteknikker og faldgruber.

Udvikl teamet gennem coaching

Værktøjet omhandler at udvikle teamet gennem coaching, herunder en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en coachingsession.

Udvikl andre gennem coaching

Værktøjet er skabt til udvikling af andre, og det henvender sig til dig, som er leder eller konsulent, og som ønsker en skabelon til en coachingsamtale med en medarbejder eller en leder.

Lær dig selv at coache

I dette værktøj kigger vi på coaching som kommunikationsform og udviklingsmetode, og du præsenteres for en række gode spørgsmål, som du kan bruge i coachingen af andre personer.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værdien af at lytte - og spørge for at forstå

Har du tænkt over hvad der gør forskellen på, om du har hul igennem i din kommunikation? Hvad er det der gør, at andre lytter til det du siger? Der er flere ting du kan gøre, for at få større lydhørhed overfor det du siger.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Feedback

Dette værktøj omhandler kunsten at give sig selv og andre en positiv og konstruktiv feedback. Om sprogbrugets betydning samt at fokusere på det vi er gode til og det vi kan blive endnu bedre til.

Gunilla Larborn

Hvad en coach må træne

Det er ikke så enkelt at virke som coach… og i særdeleshed ikke, hvis man har mange idéer, man gerne vil videregive, eller hvis man har været vant til at kvalificere andre via gode råd som konsulent eller leder.

Gunilla Larborn

Coachingkontrakten

I en coachingproces forventes der væsentlige forandringer, store resultater og omfattende læring, derfor må processen igangsættes professionelt. Man bør formulere en form for coachingkontrakt.

Kirsten M. Poulsen

Samarbejdsaftale (mentorskab)

Trods individuelle og situationafhængige forskelle kan det være godt at formulere en decideret samarbejdsaftale mellem mentor og mentee forud for processens begyndelse. Læs her for at finde retningslinier til udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for et mentorskab.

Kirsten M. Poulsen

Mentor-logbog

En logbog er et samarbejds- og dokumentationsværktøj for deltagerne i en mentorrelation. Dette værktøj giver gode råd til, hvordan og til hvad såvel mentor og mentee kan bruge logbogen i den konkrete samarbejdsproces.

Leo Hejselbæk

Coaching som ledelsesværktøj - krav til coach og leder

En coach er en lods, en mentor - en neutral sparringspartner, der gennem personlige og fortrolige samtaler kan assistere, når man som leder skal manøvrere sig helskindet igennem vanskelige ledelsessituationer eller forandringsprojekter.

Leo Hejselbæk

De første 100 dage i en ny stilling

I dette værktøj beskrives, hvorledes coachprocessen kan angribes og gennemføres, eksemplificeret med et antal ”formularer”, som foreslås anvendt af coachen i samtaler med den nytiltrådte leder de første 100 dage.